Wanneer u bent verbonden met uw computer, kan uw camera werken met Webex-toepassing en Webex Meetings als video-en audio-invoer apparaat.

U kunt uw camera met Webex toepassing en Webex Meetings voor video sessies gebruiken zodat andere deel nemers u kunnen zien. U kunt uw camera selecteren voordat u deelneemt aan een vergadering of tijdens een vergadering.

Voordat u begint

  • Sluit de apps die mogelijk de camera gebruiken.

  • Sluit de camera aan op de computer.

1

Kies uw camera als video-invoerapparaat.

  1. Klik in het venster vergadering verg aderen of het sessie venster op de vervolg keuze pijl van de Video stoppen of Knop video starten.

  2. Kies uw camera in de lijst met camera .

2

(Optioneel) Kies de microfoon die in uw camera is geïntegreerd als audio-invoerkanaal.

  1. Klik in het venster vergadering verg aderen of het sessie venster op de vervolg keuze pijl van de Dempen of Knop Dempen ongedaan maken.

  2. Kies uw camera in de lijst met microfoons .

U kunt Webex-app zo configureren dat de microfoon van de camera als standaard audio-invoerapparaat voor gesprekken en vergaderingen wordt gebruikt.

Voordat u begint

Sluit de camera aan op de computer.

1

Klik op uw profiel foto in Webex toepassing en vervolgens

  • In Windows: Ga naar instellingen > video
  • Bij macOS: Ga naar voor keuren > video
2

Kies uw camera in de Meerkeuze lijst van de microfoon .

3

(Optioneel) Pas het invoerniveau aan door de schuifregelaar voor het Volumenaar links of naar rechts te slepen.

4

Klik op Opslaan.

U kunt Webex toepassing configureren voor het gebruik van uw Cisco desktop camera als standaard Camera voor video gesprekken of vergaderingen.

Voordat u begint

Sluit de camera aan op de computer.

1

Klik op uw profiel foto in Webex toepassing en vervolgens

  • In Windows: Ga naar instellingen > video
  • Bij macOS: Ga naar voor keuren > video
2

Kies uw camera in de vervolg keuzelijst camera .

3

Schakel het selectievakje HD activeren in om uw videobeeld helderder te maken.


 

Met Webex-app wordt de videoresolutie automatisch aangepast op basis van de snelheid van uw internetverbinding en uw computermogelijkheden.

4

(Optioneel) Klik op Virtuele achtergrond wijzigen en kies een vervaagde of virtuele achtergrond voor gebruik.

5

Klik op Opslaan.