Wanneer uw camera is verbonden met uw computer, kan deze werken met de Webex-app en kan Webex Meetings als het apparaat voor video- en audio-invoer.

U kunt uw camera gebruiken met de Webex-app en Webex Meetings videosessies gebruiken zodat andere deelnemers u kunnen zien.U kunt uw camera selecteren voor of voor u deel gaat nemen aan een vergadering of tijdens een vergadering.

Voordat u begint

  • Sluit alle apps die mogelijk uw camera gebruiken.

  • Sluit uw camera aan op uw computer.

1

Kies uw camera als het video-invoerapparaat.

  1. Klik in het venster voor deelname aan de vergadering of het sessievenster op de vervolgkeuzepijl op de knop Video stoppen of Video starten.

  2. Kies uw camera in de lijst Camera .

2

(Optioneel) Kies de microfoon die als het audio-invoerkanaal is geïntegreerd in uw camera.

  1. Klik in het venster voor deelname aan de vergadering of het sessievenster op de vervolgkeuzepijl op de knop Dempen of Dempen verwijderen.

  2. Kies uw camera in de lijst Microfoon .

U kunt uw Webex-app zodanig configureren dat deze de microfoon op uw camera gebruikt als het standaard apparaat voor audio-invoer voor gesprekken en vergaderingen.

Voordat u begint

Sluit uw camera aan op uw computer.

1

Klik op profielfoto Webex-app en klik vervolgens op

  • In Windows:ga naar Instellingen > video
  • Op macOS:ga naar Voorkeuren > video
2

Kies uw camera in de pull-downlijst Microfoon.

3

(Optioneel) Pas het invoerniveau aan door de schuifregelaar voor het Volume naar links of rechts te slepen.

4

Klik op Opslaan.

U kunt de Webex-app zo configureren dat deze uw Cisco-bureaucamera gebruikt als de standaardcamera voor videogesprekken of vergaderingen.

Voordat u begint

Sluit uw camera aan op uw computer.

1

Klik op profielfoto Webex-app en klik vervolgens op

  • In Windows:ga naar Instellingen > video
  • Op macOS:ga naar Voorkeuren > video
2

Kies uw camera in de cameraverleningslijst .

3

Schakel het selectievakje HD inschakelen in om uw video duidelijker te maken.


 

De Webex-app past de videoresolutie automatisch aan op basis van de snelheid van uw internetverbinding en de mogelijkheden van uw computer.

4

(Optioneel) Klik op Virtuele achtergrond wijzigen en kies een vervaagde virtuele achtergrond die u wilt gebruiken.

5

Klik op Opslaan.