Domaćini i učesnici

Možete uneti kratku video adresu kada se pridružite sastanku, vebinaru ili događaju iz video sistema.

Unesite < meeting_number >@webex.com

Umesto trenutnog formata video adrese: < meeting_number>@ site_name>.webex.com

Kada zakažete ili budete pozvani na novi sastanak, videćete kraću video adresu u pozivu za sastanak.

Znamo da imate postojeće pozivnice za sastanak koje sadrže ime Webex lokacije u video adresi. Ovaj format će nastaviti da radi tako da ne morate ništa da menjate.

Standardizovali smo i video adresu za sastanke lične sobe. Novi format za sastanke lične sobe je PRIDersonal_oom_>. <site_name>@webex.com. Video adrese u trenutnom formatu, <Personal_Room_ID> @<site_name> .webex.com, i dalje su dostupne za pozivanje. Novi format će biti uključen u nove pozivnice za sastanak.

Sistemi sobe

Sobni sistemi će nastaviti da rade sa postojećim sastancima. Ako dodirnete Webex pridruživanjeili se pridružite sastanku, pozivni broj se šalje iz starog ili novog formata.

Skype za posao

Postojeći metod pridruživanja za Skype za posao <meeting_number>.lync@ <site_name>.webex.com će nastaviti da radi kao i novi format, meeting_number<>@webex.com.

Administratori Webexa

Da biste koristili novi format video adrese, potrebno je da promenite primenu Webex sastanaka. Pogledajte format kratke video adrese u vodiču za primenu preduzeća Webex Meetings za sastanke sa omogućenim video uređajima.