Värdar och mötesdeltagare

Du kan ange en kort videoadress när du deltar i ett möte, webinar eller händelse från ett videosystem.

Ange < meeting_number >@webex.com

I stället för det aktuella videoadressformatet: < meeting_number>@ site_name>.webex.com

När du schemalägger eller blir inbjuden till ett nytt möte visas den kortare videoadressen i mötesinbjudan.

Vi vet att du har befintliga mötesinbjudningar som inkluderar Webex-webbplatsens namn i videoadressen. Det här formatet kommer att fortsätta fungera så du behöver inte ändra något.

Vi har också standardiserat videoadressen för möten i personliga rum. Det nya formatet för möten i personliga rum är PRIDersonal_oom_>. <site_name>@webex.com. Videoadresser i det aktuella formatet, <Personal_Room_ID>@ <site_name>.webex.com, fortsätter att vara tillgängliga för inringning. Det nya formatet kommer att inkluderas i nya mötesinbjudningar.

Rumsystem

Rumssystem kommer att fortsätta fungera med befintliga möten. Genom att trycka på Delta i Webex eller Delta i möte skickas inringningssiffrorna från det gamla eller det nya formatet.

Skype för företag

Den befintliga metoden för att delta i Skype meeting_number < för >.lync@ <site_name>.webex.com kommer att fortsätta fungera samt det nya formatet, meeting_number<>@webex.com.

Webex-administratörer

För att använda det nya videoadressformatet måste du ändra distributionen av Webex Meetings. Se Kort videoadressformat i guiden Webex Meetings för företagsdistribution för videoenhetsaktiverade möten.