Iz kontrolnog čvorišta

Podskupu konfiguracija uređaja možete pristupiti direktno iz kontrolnog čvorišta. Pročitali ste pristup konfiguracijama koje nije moguće promeniti iz kontrolnog čvorišta.

Možete da konfigurišete sve uređaje u organizaciji koji rade pod sistemom RoomOS ili su povezani sa Webex Edge za uređaje. Konfiguracije se mogu menjati bez obzira u kakvom su stanju uređaji, a promene će biti primenjene kada se uređaji naume.

U kontrolnom čvorištu možete videti promene u konfiguracijama u istoriji uređaja.

Iz Veb interfejsa uređaja

Možete pristupiti svim konfiguracijama i videti sve parametre statusa iz Web interfejsa uređaja. Pored toga, možete odabrati unapred definisane konfiguracije uređaja, kao što su soba za brifing i praćenje prezentatora. Takođe vam je predstavljen niz alatki za integratore, kao što su Uređivač proširenja za UI i uređivač makroa.

Uređaji povezani sa Webex Edge za uređaje

Za uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje koji rade pod operativnim sistemom CE9.15.3 i novijoj, možete da imate pristup konfiguracijama uređaja iz kontrolnog čvorišta i da ih upišete. Da biste omogućili pristup upisivanja za Webex Edge za uređaje, posetite lokaciju Uređaji > Settings >Webex Edge za uređaje i prebacite se na allow Control Hub da biste upravljali konfiguracijama.

Kada dozvolite upravljanje konfiguracijom iz kontrolnog čvorišta, uređaj će zanemariti konfiguracije iz sistema za obezbeđivanje, kao što su postavke obezbeđivanja prilagođavanja (makroi i brendiranje). Ovo se ne primenjuje na konfiguracije koje nisu dostupne iz kontrolnog čvorišta, kao što su konfiguracije mreže i poziva. Ako onemogućite upravljanje konfiguracijom iz kontrolnog čvorišta, a režim kontrole konfiguracije je podešen na Unified CM, konfiguracije se vraćaju tako da odražavaju promene izvršene iz sistema za obezbeđivanje. Da biste pročitali više o režimu kontrole konfiguracije, pogledajte Vodič za konfiguraciju funkcija za Unified CM.

Pristup čitanju je dostupan i bez dozvoljavanja kontrolnom čvorištu da upravlja konfiguracijama.

Zahteve:
 • Potreban vam je pristup kontrolnom čvorištu.

 • Uređaj mora biti u istoj organizaciji kao i kontrolno čvorište.

 • Za Veb interfejs uređaja potrebno je IP mogućnost povezivanja sa uređajima, što obično znači da morate da budete na istoj mreži.

Ograničenja:
 • Veb interfejsu uređaja ne možete da pristupite iz kontrolnog čvorišta ako ga Internet Explorer.

1

Iz prikaza klijenta na https://admin.webex.com i izaberite uređaj koji želite da konfigurišete.

2

Idite na opciju "Konfiguracije" i izaberite stavku "Sve konfiguracije".

Možete da potražite konfiguraciju koju želite da promenite ili da se krećete do njih.

Koristite podrazumevani preklopnik ako ne želite da postavite određenu vrednost za konfiguraciju. Zatim će slediti podrazumevanu vrednost za uređaj i automatski će se promeniti ako se podrazumevana vrednost promeni u budućoj softverskoj ispravci.

3

Kada potvrdite ili napišete vrednost koju želite da postavite, kliknite na dugme "Dalje ".

Odeljak " Redigovanje konfiguracija " prikazuje sve promene konfiguracije koje ste napravili. Svaka stavka prikazuje i staru i novu vrednost za promenjenu konfiguraciju. Konfiguracije koje nisu mogle biti promenjene, na primer zbog problema na strani servera, pojavljuju se crvenom bojom. Promene možete da uređujete ili brišete.

Kliknite na dugme "Primeni" da biste sačuvali promene koje ste napravili.

Konfiguracije masovnih uređaja vam omogućavaju da odjednom promenite konfiguracije na više uređaja table, deska i serije soba.

1

Iz prikaza kupca u# admin.webex.com idite na stavku Uređaji . Izaberite uređaje koje želite da konfigurišete sa liste uređaja.

2

Izaberite stavku Uredi uređaje. Zatim u desnom meniju izaberite stavku "Konfiguracije uređaja".

3

U čarobnjaku za masovnu konfiguraciju možete da potražite konfiguracije ili da potražite listu.

 • Ako pretražujete, možete da izaberete rezultate da biste išli pravo na određenu konfiguraciju.

 • Ako pregledate listu, kliknite na konfiguraciju da biste videli parametre.

Na listi za konfiguraciju možete videti sve konfiguracije koje su dostupne za sve uređaje koje ste izabrali. Zadržite pokazivač iznad proizvoda da biste videli na koje uređaje se primenjuje opseg konfiguracije ili vrednosti.

4

Koristite padajuću listu, klizač ili ulazno polje da biste promenili parametre. Ako uređaji koje ste izabrali imaju različite opsege vrednosti, videćete ih kao zasebne instance. Kliknite na dugme "Obriši" da biste se vratili na promenu koju ste upravo napravili .

Ako želite da se vratite na podrazumevanu vrednost, prebacite se na podrazumevanu vrednost.

5

Kada podesite sve konfiguracije koje želite da promenite, kliknite na dugme " Dalje" u donjem desnom uglu.

6

Možete da pregledate promene i izaberete dugme "Primeni " da biste potvrdili promene koje ste napravili.

Na stranici za redigovanje takođe možete da izbrišete ili uredite promene. Da biste izbrisali promene, izaberite ikonu za brisanje. Da biste uredili, izaberite ikonu olovke. Uredite konfiguraciju i kliknite pored da biste se vratili na stranicu za redigovanje.

7

Kada primenite promene, možete da vidite sve promene koje ste napravili.

Promenjene konfiguracije možete videti na listi administratora aktivnosti. Idite na stavku Rešavanje problema i kliknite na dugme Administrator. Izaberite stavku sa liste da biste pregledali promene.

Možete da sačuvate konfiguracije koje ste primenili kao predložak za konfiguraciju da biste ga kasnije koristili. Da biste to uradili, kliknite na dugme Sačuvaj kao novi predložak.

Veb interfejsu uređaja možete pristupiti preko kontrolnog čvorišta ili direktno sa uređaja. Kada pristupate preko kontrolnog čvorišta, kreira se privremeni lokalni Webex administrator. Da biste direktno pristupili, kreirajte administratora,Integrator,RoomControl ili korisnika korisnika na uređaju kao što je opisano u članku Lokalna administracija korisnika. Zatim veb interfejsu uređaja možete pristupiti direktno tako što ćete otvoriti Veb pregledač i otkucati inhttps://<endpoint ip ili hostname>.

Da biste pristupili Veb interfejsu pomoću kontrolnog čvorišta:

1

Iz prikaza klijenta u https:/​/​admin.webex.com, idite na stranicu "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste.

2

Idite na stavku Podrška i izaberite stavku Kontrole lokalnih uređaja.

3

Otvoriće se novi prozor Veb pregledača na adresihttps://<endpoint ip ili hostname>. Ako je proces potvrde identiteta, koji uključuje i kontrolno čvorište i uređaj, uspešan, pokreće se Web sesija.

4

Na Veb interfejsu uređaja pronalazite kartice "Konfiguracije i statusi" na stranici "Postavke ".

Postavke za uređaj možete pronaći u vodiču " Administrator" za lokalnu verziju uređaja.

Neke konfiguracije se odnose samo na lokalne registrovane uređaje i uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje. Među konfiguracijama koje se ne mogu primeniti za Webex registrovane osmišljavanje su sve one koje se odnose na H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity i Far End Camera Control.

Da biste pronašli vodiče za administratore, idite na stranicu dokumentacije serije i krećite se do vodiča za održavanje i upravljanje. Izaberite najnoviju verziju koja je dostupna za vaš proizvod. Neke funkcije opisane u ovim vodičima nisu dostupne za Cisco Webex registrovanih uređaja.

Konfiguracije za Webex registrovane uređaje

Sledeće konfiguracije nisu dostupne direktno iz kontrolnog čvorišta za Webex registrovanih uređaja:

 • Mrežne

 • Eksperimentalni

 • H323

 • Imenik

 • Obezbeđivanje

 • Protokol podrazumevanog poziva konferencije

 • Režim šifrovanja konferencije

 • Upravljanje korisnikom

 • Blizine

 • Mrežne usluge

 • RTP

 • SystemUnit CrashReporting

 • GUTLJAJ

Konfiguracije za uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje

Kada omogućite da kontrolno čvorište bude vlasnik konfiguracije, uređaj prestaje da prihvata unos iz Unified CM za sledeće konfiguracije:

 • Podrazumevana vrednost zvuka

 • CallHistory režim

 • Režim automatskog odgovora/odlaganje konferencije

 • Režim konferencije FarendControl

 • Konferencija MaxTotalTransmitCallrate

 • Konferencija MaxTotalReceiveCallrate

 • Konferencija MicUnmuteOnDisconnect

 • Režim više tačaka konferencije

 • Usluge objekta

 • Http režim usluge mreže

 • NetworkServices Smtp

 • Režim mrežnih usluga

 • Telnet režim usluge mreže

 • Dozvoljen wifi usluge NetworkServices

 • Režim serijskogporta/prijavljivanje

 • Kontrola pripravnosti/odlaganje/radnja

 • Ime sistemske pošte

 • Oblikovanje vremena /oblikovanje datuma

 • Dolazna beleška o pristupačnosti korisničkog interfejsa

 • UserInterface CustomMessage

 • Karakteristike korisničkog interfejsa pozivaju joinWebex

 • Režimmena postavki korisničkog interfejsa

 • Upravljanje korisničkim upravljanjem LDAP

Sledeće konfiguracije su postavljene od Unified CM i samo za čitanje iz kontrolnog čvorišta:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • Mrežne usluge https

 • Mrežne usluge Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • Upnp usluge mreže

 • WiFi usluga mreže

 • SystemUnit CrashReporting

 • Protokol podrazumevanog poziva konferencije

 • Režim šifrovanja konferencije

 • Imenik