Iz kontrolnog čvorišta

Možete pristupiti podskupu konfiguracija uređaja za pojedinačne sobne i stalne uređaje i Webex ploče direktno iz Kontrolnog centra. Pročitali ste pristup konfiguracijama koje ne mogu da se promene iz kontrolnog centra.

Sa lokalnog veb interfejsa

Na lokalnom veb interfejsu prostorije ili stonog uređaja ili Webex ploče, možete pristupiti svim njegovim konfiguracijama. Možete da vidite i sve parametre statusa. Pored toga, možete da izaberete unapred definisane konfiguracije uređaja kao što su soba za brifing i praćenje prezentera. Takođe vam je predstavljen niz alata za integratore, kao što su uređivač kontrole u prostoriji i uređivač makroa.

Uređaji povezani sa Webex Edge za uređaje koji rade CE9.14.5 i noviji

Za uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje koji rade CE9.14.5 i kasnije, možete pročitati i napisati pristup konfiguracijama uređaja iz Control Hub-a. Da biste omogućili pristup pisanju za Webex Edge za uređaje, idite na Uređaje > Podešavanja > Webex Edge za uređaje i uključite Omogućavanje kontrolnog centra za upravljanje konfiguracijama.

Kada omogućite upravljanje konfiguracijama iz Kontrolnog centra, uređaj će zanemariti konfiguracije iz sistema obezbeđivanja, kao što su podešavanja za prilagođavanje (makroi i brendiranje). Ovo se ne odnosi na konfiguracije koje nisu dostupne iz kontrolnog centra, kao što su mrežne konfiguracije i konfiguracije poziva. Ako onemogućite upravljanje konfiguracijom iz Kontrolnog čvorišta i režim kontrole konfiguracije je podešen na Unified CM, konfiguracije se vraćaju da odražavaju promene izvršene iz sistema obezbeđivanja. Da biste pročitali više o režimu kontrole konfiguracije, pogledajte Vodič za podešavanje funkcija za unificirani CM.

Pristup čitanju je takođe dostupan bez omogućavanja Kontrolnom čvorištu da upravlja konfiguracijama.

Uslovi:
 • Treba ti pristup kontrolnom čvorištu.

 • Uređaj mora biti u istoj organizaciji kao i Kontrolno čvorište.

 • Za lokalni veb interfejs potrebna vam je IP konekcija na uređaje, što obično znači da morate da budete na istoj mreži.

Ograničenja:
 • Ne možete da pristupite lokalnom veb interfejsu iz Kontrolnog centra ako koristite Internet Explorer.

1

U korisničkom prikazu idite https://admin.webex.comna Uređaje i izaberite uređaj koji želite da konfigurišete.

2

Idite na Konfiguracije i kliknite na Sve konfiguracije.

Možete da potražite konfiguraciju koju želite da promenite ili da se krećete do njih.

Kada izaberete ili napišete vrednost koju želite da postavite, kliknite na Primeni.

Koristite funkciju Prati podrazumevanu vrednost ako ne želite da postavite određenu vrednost za konfiguraciju. Zatim će slediti podrazumevanu vrednost za uređaj i automatski će se menjati ako se podrazumevana vrednost promeni u budućem ažuriranju softvera.

U odeljku Primenjene promene prikazane su sve promene konfiguracije koje ste izvršili otkako ste otvorili prozor Napredne konfiguracije uređaja u Kontrolnom čvorištu. Svaki unos prikazuje i staru i novu vrednost za promenjenu konfiguraciju. Konfiguracije koje se ne mogu menjati, na primer zbog problema na strani servera, pojavljuju se u crvenoj boji. Promene konfiguracija izvršene drugim metodama pristupa, kao što je direktno korišćenje API-ja uređaja ili lokalnog veb interfejsa uređaja, ne prikazuju se ovde.

Kada pristupite veb interfejsu preko Kontrolnog centra, pravi se privremeni lokalni korisnik, Webex Admin. Takođe možete pristupiti konfiguracijama i programu protiv uređaja bez prolaska kroz Kontrolni čvorište. Zatim morate da podesite lokalnog administratora, integratora, kontrolu sobe ili korisnika. Više o ulogama lokalnih korisnika pročitajte u članku Lokalne uprave za korisnike.

Nakon prvog puta i ako ste podesili lokalnog administratora na uređaju , možete direktno da pristupite veb interfejsu tako što ćete otvoriti veb pregledač i uneti http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

U suprotnom, morate da se prijavite preko Kontrolnog centra.

Konfiguracije i statuti

Na lokalnom veb interfejsu možete da pronađete stranice Konfiguracija i Status u kartici Podešavanje.

Primer: Promenite podrazumevanu jačinu zvuka na 60.

 • Otvorite karticu Podešavanje i izaberite Konfiguracija. Zatim pronađite Audio > DefaultVolume unos i podesite ga na 60.

Primer: Proverite trenutnu jačinu zvuka.

 • Otvorite karticu Podešavanje i izaberite Status. Zatim pronađite Audio > Volume unos i pročitajte njegovu vrednost.

1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi.

2

Idite na Podršku i kliknite na Veb portal.

3

Otvara se novi prozor veb pregledača na http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">. Ako je proces autentifikacije, koji uključuje i Kontrolno čvorište i uređaj, uspešan, počinje veb sesija.

Podešavanja za svoj uređaj možete pronaći u Uputstvu za administratore za verziju uređaja u prostorijama.

Neke od konfiguracija se odnose samo na uređaje registrovane u prostorijama i uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje. Među neprimenjivim konfiguracijama za Webex registrovanu opremu, nalaze se sve one koje se odnose na H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity i Far End Camera Control.

Da biste pronašli Vodiče za administratore, idite na stranicu sa dokumentacijom serije i idite do Vodiča za održavanje i rukovanje. Izaberite najnoviju verziju koja je dostupna za vaš proizvod. Neke od funkcija koje su opisane u ovim vodičima nisu dostupne za Cisco Webex registrovane uređaje.

Konfiguracije za Webex registrovane uređaje

Sledeće konfiguracije nisu dostupne direktno iz Kontrolnog centra za Webex registrovane uređaje:

 • Mreža[1]

 • Eksperimentalno

 • H323

 • Telefonski imenik

 • Dodela privilegija

 • Podrazumevani protokol pozivanja konferencije

 • Režim šifrovanja konferencije

 • UserManagement

 • Blizina

 • Mrežni servisi

 • RTP

 • SistemUnit CrashReporting

 • SIP

Konfiguracije za uređaje povezane sa Webex ivicom za uređaje

Kada omogućite da Kontrolni čvorište bude vlasnik konfiguracije, uređaj prestaje da prihvata ulaz Unified CM za sledeće konfiguracije:

 • Podrazumevani zvukVolume

 • Režim istorije poziva

 • Režim automatskog odgovora konferencije/kašnjenje

 • Konferencija FarEndControl režim

 • Konferencija MaxTotalTransmitCallrate

 • Konferencija MaxTotalReceiveCallrate

 • Konferencija MicUnmuteOnDisconnect

 • Režim više tačaka konferencije

 • FacilityService

 • NetworkServices Http režim

 • MrežneServices Smtp

 • NetworkServices Ssh režim

 • MrežniServices Telnet režim

 • MrežneServices Wi-Fi je dozvoljen

 • Režim serijskog porta/Prijava

 • Kontrola/Odlaganje/Akcija u stanju pripravnosti

 • Ime sistemske jedinice

 • Time TimeFormat /DateFormat

 • KorisnikInterfejs Pristupačnost DolazniPozivObaveštenje

 • Prilagođena poruka korisničkog interfejsa

 • KorisnikInterfejs Funkcije Poziv Pridruži seWebex

 • UserInterface SettingsMenu Mode

 • UserManagement LDAP

Sledeće konfiguracije su podešene iz Unified CM i samo za čitanje su iz Kontrolnog centra:

 • Mrežni servisi Http proksi

 • NetworkServices H323

 • Mrežni servisi Https

 • MrežneServices Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • NetworkServices Upnp

 • MrežaServices Wifi

 • SistemUnit CrashReporting

 • Podrazumevani protokol pozivanja konferencije

 • Režim šifrovanja konferencije

 • Telefonski imenik