Vanuit Control Hub

U kunt een subset van apparaatconfiguraties voor afzonderlijke ruimte- en bureauapparaten en Webex Boards rechtstreeks beheren via Control Hub. U hebt vanuit Control Hub leestoegang tot de configuraties die niet kunnen worden gewijzigd.

Vanuit de lokale webinterface

In de lokale webinterface van het Room- of Desk-apparaat of de Webex Board hebt u toegang tot alle configuraties. U ziet ook alle statusparameters. Daarnaast kunt u vooraf gedefinieerde apparaatconfiguraties kiezen zoals vergaderruimte en spreker volgen. Er worden verschillende hulpprogramma's voor integrators aangeboden, zoals de editor voor besturingselementen in de ruimte en de macro editor.

Apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten met CE9.14.5 en hoger

Voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten met CE9.14.5 of hoger kunt u lees- en schrijftoegang krijgen tot de apparaatconfiguratie vanuit Control Hub. Om schrijftoegang in te schakelen voor Webex Edge voor apparaten, gaat u naar Apparaten > Instellingen > Webex Edge voor apparaten en schakelt u de optie Control Hub toestaan voor beheer van configuraties in.

Als u configuratiebeheer toestaat vanuit Control Hub, negeert het apparaat configuraties die komen van het inrichtingssysteem, zoals aangepaste inrichtingsinstellingen (zoals macro's en merkdetails). Dit is niet van toepassing op configuraties die niet beschikbaar zijn in Control Hub, zoals netwerk- en gespreksconfiguraties. Als u configuratiebeheer vanuit Control Hub uitschakelt en de configuratiebeheermodus is ingesteld op Unified CM, worden de configuraties teruggezet met wijzigingen die zijn aangebracht vanuit het inrichtingssysteem. Meer informatie over de configuratiebeheermodus vindt u in de Handleiding voor functieconfiguratie voor Unified CM.

Leestoegang is ook beschikbaar zonder dat u Control Hub configuraties laat beheren.

Vereisten:
 • U hebt toegang tot Control Hub.

 • Het apparaat moet zich in dezelfde organisatie bevinden als Control Hub.

 • Voor de lokale webinterface moet u een IP-verbinding hebben met de apparaten. Dit betekent normaal gesproken dat u zich op hetzelfde netwerk moet bevinden.

Beperkingen:
 • U hebt geen toegang tot de lokale webinterface van Control Hub als u Internet Explorer gebruikt.

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer het apparaat dat u wilt configureren.

2

Ga naar Configuraties en klik op Alle configuraties.

U kunt zoeken naar de configuratie die u wilt wijzigen of ernaar navigeren.

Nadat u de waarde die u wilt instellen hebt geselecteerd of ingetypt, klikt u op Toepassen.

Gebruik de aan-uitschakelaar voor Standaardwaarde volgen als u geen specifieke waarde voor de configuratie wilt instellen. Dan wordt de standaardwaarde voor het apparaat gevolgd en wordt deze automatisch gewijzigd als de standaardwaarde verandert in een toekomstige software-update.

In het gedeelte Toegepaste wijzigingen worden alle configuratiewijzigingen weergegeven die u hebt aangebracht sinds u het venster Geavanceerde apparaatconfiguraties hebt geopend in de Control Hub. Voor elke vermelding wordt zowel de oude als de nieuwe waarde voor een gewijzigde configuratie weergegeven. Configuraties die niet kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er problemen zijn aan de kant van de server, worden rood weergegeven. Wijzigingen in configuraties die zijn aangebracht met andere toegangsmethoden, zoals het rechtstreeks gebruik van de API van het apparaat of de lokale webinterface van het apparaat, worden hier niet weergegeven.

Wanneer u toegang hebt tot de webinterface via de Control Hub, wordt een tijdelijke lokale gebruiker, Webex Admin, gemaakt. U kunt ook de configuraties openen en programmeren voor het apparaat zonder de Control Hub te doorlopen. U moet dan een lokale Admin-, Integrator-, RoomControl- of Gebruiker-gebruiker instellen. Zie voor meer informatie over lokale gebruikersrollen het artikel Lokaal gebruikersbeheer.

Na de eerste keer, en als u een lokale Admin-gebruiker hebt ingesteld, kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot webinterface door een webbrowser te openen en http(s)://<eindpunt-ip of hostnaam> te typen.

Anders moet u zich aanmelden via de Control Hub.

Configuraties en statussen

In de lokale webinterface vindt u de pagina's Configuratie en Status in het tabblad Instellingen.

Voorbeeld: Wijzig het standaard audio volume in 60.

 • Open het tabblad Instellingen en selecteer Configuratie. Zoek de invoer Audio > Standaardvolume en stel dit in op 60.

Voorbeeld: Controleren wat het huidige audio volume is.

 • Open het tabblad Instellingen en selecteer Status. Zoek de invoer Audio > Volume en lees de waarde.

1

Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst.

2

Ga naar Ondersteuning en klik op Webportal.

3

Er wordt een nieuw browservenster geopend op http(s)://<endpoint-ip of hostnaam>. Als het verificatieproces voor de Control Hub en het apparaat is voltooid, wordt een websessie gestart.

U kunt de instellingen voor uw apparaat vinden in de beheerderhandleiding voor de kantoorversie van uw apparaat.

Enkele van de configuraties zijn alleen van toepassing op lokaal geregistreerde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten. Onder de niet-toepasselijke configuraties voor bij Webex geregistreerde apparaten vallen alle configuraties die te maken hebben met H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity en Far End Camera Control.

Voor de beheerderhandleidingen gaat u naar de documentatiepagina van de serie en navigeert u naar Handleidingen voor Onderhouden en gebruiken. Selecteer de meest recente versie die beschikbaar is voor het product. Houd er rekening mee dat enkele van de functies die worden beschreven in deze handleidingen niet beschikbaar zijn voor Cisco Webex geregistreerde apparaten.

Configuraties voor bij Webex geregistreerde apparaten

De volgende configuraties zijn niet rechtstreeks beschikbaar via de Control Hub voor bij Webex geregistreerde apparaten:

 • Netwerk[1]

 • Experimenteel

 • H323

 • Telefoonboek

 • Inrichting

 • Standaard belprotocol voor conferenties

 • Coderingsmodus voor conferenties

 • UserManagement

 • Proximity

 • NetworkServices

 • RTP

 • SystemUnit CrashReporting

 • SIP

Configuraties voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten

Wanneer u inschakelt dat de configuratie wordt beheerd vanuit Control Hub, accepteert het apparaat geen invoer meer vanuit Unified CM voor de volgende configuraties:

 • Audio DefaultVolume

 • CallHistory Mode

 • Conference AutoAnswer Mode/Delay

 • Conference FarEndControl Mode

 • Conference MaxTotalTransmitCallrate

 • Conference MaxTotalReceiveCallrate

 • Conference MicUnmuteOnDisconnect

 • Conference Multipoint Mode

 • FacilityService

 • NetworkServices Http Mode

 • NetworkServices Smtp

 • NetworkServices Ssh Mode

 • NetworkServices Telnet Mode

 • NetworkServices Wifi Allowed

 • Serialport Mode/Login

 • Standby Control/Delay/Action

 • SystemUnit Name

 • Time TimeFormat /DateFormat

 • UserInterface Accessibility IncomingCallNotification

 • UserInterface CustomMessage

 • UserInterface Features Call JoinWebex

 • UserInterface SettingsMenu Mode

 • UserManagement LDAP

De volgende configuraties worden ingesteld vanuit Unified CM en zijn alleen-lezen vanuit Control Hub:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • NetworkServices Https

 • NetworkServices Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • NetworkServices Upnp

 • NetworkServices Wifi

 • SystemUnit CrashReporting

 • Standaard belprotocol voor conferenties

 • Coderingsmodus voor conferenties

 • Telefoonboek