Configuraties worden op een hiërarchische manier toegepast. U kunt configuraties afzonderlijk of in bulk toepassen op organisatieniveau, locatieniveau of op apparaatniveau. Configuraties voor locatieniveau hebben voorrang op configuraties op organisatieniveau. Configuraties op apparaatniveau hebben voorrang op configuraties op locatie- en organisatieniveau.

Control Hub

U kunt een subset van apparaatconfiguraties voor individuele of meerdere board-, desk- en room series-apparaten rechtstreeks vanuit Control Hub openen. Als u meerdere apparaten wilt configureren, kunt u configuratiesjablonen gebruiken of standaardconfiguraties instellen voor de gehele organisatie of locatie. Bij standaardconfiguraties krijgen alle apparaten die u later toevoegt automatisch dezelfde set configuraties.

Het instellen van standaardconfiguraties voor de gehele organisatie of locatie wordt ook ondersteund voor de bureautelefoon 9800 Series.

U hebt vanuit Control Hub leestoegang tot de configuraties die niet kunnen worden gewijzigd.

U kunt alle apparaten in uw organisatie configureren waarvoor RoomOS wordt uitgevoerd of die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten. Configuraties kunnen worden gewijzigd, ongeacht de status van de apparaten. De wijzigingen worden toegepast wanneer de apparaten online komen.

In Control Hub kunt u zien welke wijzigingen in configuraties in de geschiedenis van het apparaat zijn aangebracht.

Apparaat webinterface

U hebt toegang tot alle configuraties en u kunt alle statusparameters van de apparaatwebinterface weergeven. Daarnaast kunt u vooraf gedefinieerde apparaatconfiguraties kiezen, zoals een briefingruimte en het volgen van presentatoren. Er zijn ook diverse hulpmiddelen voor integrators, zoals de UI Extensions Editor en Macro Editor.

Apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten

Voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten met CE9.15.3 en hoger, kunt u via Control Hub lees- en schrijftoegang tot de apparaatconfiguraties hebben. Om schrijftoegang in te schakelen voor Webex Edge voor apparaten, gaat u naar Apparaten > Instellingen > Webex Edge voor apparaten en schakelt u de optie Control Hub toestaan voor beheer van configuraties in.

Wanneer u configuratiebeheer vanuit Control Hub toestaat, negeert het apparaat configuraties van het inrichtingssysteem, zoals instellingen voor Customization Provisioning (macro's en merknaam). Dit is niet van toepassing op configuraties die niet beschikbaar zijn in Control Hub, zoals netwerk- en gespreksconfiguraties. Als u configuratiebeheer vanuit Control Hub uitschakelt en de configuratiebeheermodus is ingesteld op Unified CM, worden de configuraties teruggezet met wijzigingen die zijn aangebracht vanuit het inrichtingssysteem. Meer informatie over de configuratiebeheermodus vindt u in de Handleiding voor functieconfiguratie voor Unified CM.

Leestoegang is ook beschikbaar zonder dat Control Hub configuraties moet beheren.

Vereisten

 • U hebt toegang tot Control Hub.

 • Het apparaat moet zich in dezelfde organisatie bevinden als Control Hub.

 • Voor de webinterface met apparaten moet u IP verbinding hebben met de apparaten. Dit betekent dat u zich eerst op hetzelfde netwerk moet bevinden.

Beperkingen

 • U hebt geen toegang tot de webinterface van het apparaat via Control Hub als u Internet Explorer gebruikt.


Meer informatie over het configureren van de bureautelefoon van 9800 vindt u in het artikel Telefoons configureren in Control Hub .

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer het apparaat dat u wilt configureren.

2

Ga naar Configuraties en selecteer Alle configuraties.

U kunt zoeken naar de configuraties die u wilt wijzigen of naar deze configuraties navigeren.

Gebruik de knop Standaard als u geen specifieke waarde voor de configuratie wilt instellen. Dan wordt de standaardwaarde voor het apparaat gevolgd en wordt deze automatisch gewijzigd als de standaardwaarde verandert in een toekomstige software-update.

3

Selecteer Volgende zodra u de waarde die u wilt instellen, hebt geselecteerd of geschreven.

In het gedeelte Configuraties controleren worden alle configuratiewijzigingen weergegeven. Voor elke vermelding wordt zowel de oude als de nieuwe waarde voor een gewijzigde configuratie weergegeven. Configuraties die niet kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er problemen zijn aan de kant van de server, worden rood weergegeven. U kunt de wijzigingen bewerken of verwijderen.

Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

Met configuraties van bulkapparaten kunt u configuraties wijzigen voor meerdere Board-, Desk- en Room-apparaten tegelijk.

1

Ga vanuit de klantweergave in admin.webex.com naar Apparaten. Selecteer in de lijst met apparaten de apparaten die u wilt configureren.

2

Selecteer Apparaten bewerken. Vervolgens selecteert u Apparaatconfiguraties in het rechtermenu.

3

In de wizard voor bulkconfiguratie kunt u zoeken naar configuraties of bladeren in de lijst.

 • Als u zoekt, kunt u uit de resultaten selecteren om rechtstreeks naar de specifieke configuratie te gaan.

 • Als u door de lijst bladert, klikt u op de configuratie om de parameters te bekijken.

In de configuratielijst ziet u alle configuraties die beschikbaar zijn voor alle geselecteerde apparaten. Wijs producten aan om te zien op welke apparaten de configuratie of het waardenbereik van toepassing is.

4

Gebruik de vervolgkeuzelijst, schuifregelaar of het invoerveld om de parameters te wijzigen. Als de geselecteerde apparaten een ander waardenbereik hebben, ziet u ze als afzonderlijke instanties. Als u terug wilt gaan op de wijziging die u zojuist hebt aangebracht, klikt u op Wissen.

Als u de standaardwaarde wilt terugzetten, schakelt u Standaard in.

5

Wanneer u alle configuraties hebt ingesteld die u wilt wijzigen, selecteert u Volgende in de rechterbenedenhoek.

6

U kunt de wijzigingen bekijken en Toepassen selecteren om de wijzigingen te bevestigen.

Op de controlepagina kunt u ook de wijzigingen verwijderen of bewerken. Als u wijzigingen wilt verwijderen, selecteert u het pictogram Verwijderen. Selecteer het penpictogram voor bewerken. Bewerk de configuratie en klik op Volgende om terug te gaan naar de controlepagina.

7

Nadat u de wijzigingen hebt toegepast, kunt u alle wijzigingen zien.

U kunt de gewijzigde configuraties zien in de lijst Met Beheerdersactiviteiten. Ga naar Probleemoplossing en klik op Beheerder. Selecteer de vermelding in de lijst om de wijzigingen te controleren.

U kunt de toegepaste configuraties opslaan als configuratiesjabloon om deze later te gebruiken. Klik op Opslaan als nieuwe sjabloon.

Met configuratiesjablonen kunt u sjablonen maken, opslaan, exporteren als CSV en sjablonen toepassen op afzonderlijke of meerdere apparaten.

Met configuratiesjablonen bespaart u tijd bij het configureren van apparaten. U kunt een beschrijving schrijven wanneer u de sjabloon maakt. Alle sjablonen die u hebt gemaakt, zijn beschikbaar op Control Hub en u kunt ze later toepassen, bewerken en kopiëren.

Beperkingen
 • Het toepassen van een sjabloon is een eenmalige bewerking. Als u een sjabloon bewerkt, worden de configuraties op het apparaat waarop deze wordt toegepast, niet gewijzigd. U moet deze opnieuw toepassen op het apparaat voordat u de configuraties kunt bijwerken.

 • Mogelijke prestatieproblemen bij het tegelijk toepassen van een sjabloon op veel apparaten en bij het toepassen van sjablonen met vele configuraties.

 • Beschikbaar voor apparaten die in de cloud zijn geregistreerd en apparaten die zijn verbonden met Edge voor apparaten waarvoor Control Hub-configuraties zijn beheerd en roomOS 11.1 of hoger zijn ingeschakeld.

1

Ga in de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer Sjablonen. Klik op Sjabloon maken.

2

Geef de sjabloon een unieke naam. U kunt ook een beschrijving van de sjabloon toevoegen. Klik hierna op Volgende.

3

Voeg de gewenste configuratie aan de sjabloon toe. Nadat u alle benodigde configuraties hebt toegevoegd, klikt u op Volgende en bekijk de wijzigingen. U kunt op deze pagina ook configuraties bewerken en verwijderen. Als zich fouten voordoen, wordt u op deze pagina op de hoogte gesteld. Klik op Maken om de sjabloon te maken en op te slaan.

U kunt de sjabloon downloaden als een CSV-bestand.

Zie https://roomos.cisco.com/ voor meer informatie over de afzonderlijke configuraties voor apparaten met RoomOS.

Zie het artikel Functies toevoegen aan een telefoon in een ruimte voor meer informatie over de afzonderlijke configuraties van de Webex Room Phone.


 

Als u configuraties bulksgewijs op apparaten toepast, hebt u de mogelijkheid om de configuraties op te slaan als nieuwe sjabloon die u later kunt gebruiken.

Nadat u sjablonen hebt gemaakt, worden deze opgeslagen in Control Hub en kunt u ze toepassen op apparaten.

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer het apparaat of de apparaten die u wilt configureren.

2

Klik voor meerdere apparaten op Bewerken en selecteer Configuratiesjablonen in het menu aan de rechterkant.

Voor een afzonderlijk apparaat selecteert u Configuratiesjablonen op de apparaatpagina.

3

Selecteer de sjabloon die u wilt toepassen in de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende. Controleer de wijzigingen en klik op Toepassen om de configuraties toe te passen.

U kunt teruggaan en de sjablonen bewerken die u hebt gemaakt. U kunt ook de items verwijderen die u niet meer nodig hebt.
1

Ga in de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer Sjablonen. Selecteer de sjabloon die u wilt wijzigen.

2

Ga naar Acties en selecteer Bewerken of Verwijderen.

Het bewerken van de sjablonen volgt hetzelfde proces dat u hebt gebruikt om ze te maken. Wanneer u een sjabloon hebt bewerkt, moet u deze opnieuw toepassen om de wijzigingen op een apparaat van kracht te worden.

Voor Samenwerkingsapparaten van Cisco kunt u standaardinstellingen instellen voor de gehele organisatie of voor een afzonderlijke locatie. Deze configuraties worden automatisch toegepast op alle apparaten die zijn aangemeld in een organisatie of zijn ingesteld op een specifieke locatie. Zo kunt u de configuratieconsistentie tussen apparaten beheren. Wanneer standaardconfiguraties worden toegepast, kunt u indien nodig een afzonderlijk apparaat of een set apparaten configureren.

Open

Volledige beheerder: u hebt toegang tot standaardinstellingen voor configuratie op organisatie- en locatieniveau via de standaardinstellingen voor Apparaten > Instellingen > Configuraties.

Locatiebeheerder: U kunt configuratiestandaarden voor locatieniveau openen onder Locatie > Specifieke locatie > Devices configuratiemodule.

Bestaande Webex aangemelde apparaten

Alle configuraties die op apparaten zijn ingesteld, met sjablonen of op apparaatniveau, moeten in de standaardwaarde worden gewijzigd als u organisatie- of locatiestandaarden wilt toepassen. U kunt configuratiesjablonen maken waarop u standaard als de waarde selecteert en toepast op de apparaten die u wilt targeten. Waarna de apparaten de gekozen standaardconfiguratiewaarden oppikken.

Nieuwe apparaten

Wanneer u nieuwe Webex aangemelde apparaten toevoegt, worden voor deze apparaten de standaardinstellingen voor organisatie- en locatieconfiguratie gebruikt, afgezien van de configuraties die tijdens de installatie zijn ingesteld. Configuraties die worden toegepast tijdens de installatie zijn configuraties op apparaatniveau en hebben voorrang op standaardconfiguraties.

Wanneer u een nieuw apparaat koppelt aan Edge voor apparaten, behoudt dat apparaat de configuraties die door het managementsysteem zijn ingesteld. Deze instellingen worden als instellingen voor apparaatniveau geïnterpreteerd. Als u wilt dat apparaten die aan Edge zijn gekoppeld voor apparaten, organisatie- of locatieconfiguratiestandaarden gebruiken, moet u alle configuraties op standaardinstellingen instellen voordat u ze koppelt.

Ondersteunde apparaten: .

 • Apparaten uit de room-, boards- en bureauserie

 • Bureautelefoon 9800


 • Als een van uw apparaten geen specifieke waarde ondersteunt, kunt u die waarde niet selecteren op organisatie- of locatieniveau, zelfs niet als alle andere apparaten die waarde ondersteunen. Deze beperking is ook van toepassing als een van de apparaten een softwareversie gebruikt die geen geselecteerde waarde ondersteunt. Dit heeft geen invloed op het configureren van afzonderlijke of meerdere apparaat- of configuratiesjablonen.

 • Configuraties die op locatie- en apparaatniveaus zijn ingesteld, negeren apparaatconfiguraties op organisatieniveau.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com, gaat u naar Devices (Apparaten). Selecteer Instellingen en open het tabblad Configuratiestandaarden .

Als u locatiebeheerder bent, gaat u naar Configuratiemodule Locatie > Specifieke locatie >Devices.
2

Selecteren:

 • Open organisatiebrede standaardinstellingen en selecteer Configuraties toevoegen.
 • Stel standaardinstellingen op locatie in en selecteer een locatie uit de vervolgkeuzelijst. Selecteer vervolgens Volgende.
3

U kunt zoeken naar de configuraties die u wilt wijzigen of naar deze configuraties navigeren.

Gebruik de knop Standaard als u geen specifieke waarde voor de configuratie wilt instellen. Dan wordt de standaardwaarde voor het apparaat gevolgd en wordt deze automatisch gewijzigd als de standaardwaarde verandert in een toekomstige software-update.

4

Selecteer Volgende zodra u de waarde die u wilt instellen, hebt geselecteerd of geschreven.

In het gedeelte Wijzigingen controleren worden alle configuratiewijzigingen weergegeven. Voor elke vermelding wordt zowel de oude als de nieuwe waarde voor een gewijzigde configuratie weergegeven. Configuraties die niet kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er problemen zijn aan de kant van de server, worden rood weergegeven. U kunt de wijzigingen bewerken.

Selecteer Wijzigingen toepassen om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

U kunt de webinterface van het apparaat openen via de Control Hub of rechtstreeks via het apparaat. Bij toegang via Control Hub wordt een tijdelijke lokale gebruiker gemaakt, Webex Beheerder.

Open de webinterface rechtstreeks:

Maak een beheerder, Integrator, RoomControl of Gebruiker op het apparaat zoals wordt beschreven in het artikel Lokale gebruikersbeheer . Vervolgens kunt u de webinterface van uw apparaat rechtstreeks openen door rechtstreeks een webbrowser te openen enhttps://<endpoint ip of hostnaam> in te voeren.

Toegang tot de webinterface via Control Hub:

1

Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst.

2

Ga naar Ondersteuning en klik op Besturingselementen voorlokale apparaten.

3

Er wordt een nieuw webbrowservenster geopend op https://<endpoint ip of hostnaam>. Als het verificatieproces voor de Control Hub en het apparaat is voltooid, wordt een websessie gestart.

4

Op de webinterface van het apparaat vindt u de tabbladen Configuraties en Statussen op de pagina Instellingen .

De configuraties die voor uw apparaat beschikbaar zijn, vindt u in de beheerdershandleiding voor de lokale versie van uw apparaat.

Enkele van de configuraties zijn alleen van toepassing op lokaal geregistreerde apparaten en apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten. Onder de niet-toepasselijke configuraties voor bij Webex geregistreerde apparaten vallen alle configuraties die te maken hebben met H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity en Far End Camera Control.

Voor de beheerderhandleidingen gaat u naar de documentatiepagina van de serie en navigeert u naar Handleidingen voor Onderhouden en gebruiken. Selecteer de meest recente versie die beschikbaar is voor het product. Houd er rekening mee dat enkele van de functies die worden beschreven in deze handleidingen niet beschikbaar zijn voor Cisco Webex geregistreerde apparaten.

Configuraties voor Webex aangemelde apparaten

De volgende configuraties zijn niet rechtstreeks beschikbaar via de Control Hub voor bij Webex geregistreerde apparaten:

 • Netwerk

 • Experimenteel

 • H323

 • Telefoonboek

 • Inrichting

 • Standaard belprotocol voor conferenties

 • Coderingsmodus voor conferenties

 • UserManagement

 • Proximity

 • NetworkServices

 • RTP

 • SystemUnit CrashReporting

 • SIP

Configuraties voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten

Wanneer u inschakelt dat de configuratie wordt beheerd vanuit Control Hub, accepteert het apparaat geen invoer meer vanuit Unified CM voor de volgende configuraties:

 • Audio DefaultVolume

 • CallHistory Mode

 • Conference AutoAnswer Mode/Delay

 • Conference FarEndControl Mode

 • Conference MaxTotalTransmitCallrate

 • Conference MaxTotalReceiveCallrate

 • Conference MicUnmuteOnDisconnect

 • Conference Multipoint Mode

 • FacilityService

 • NetworkServices Http Mode

 • NetworkServices Smtp

 • NetworkServices Ssh Mode

 • NetworkServices Telnet Mode

 • NetworkServices Wifi Allowed

 • Serialport Mode/Login

 • Standby Control/Delay/Action

 • SystemUnit Name

 • Time TimeFormat /DateFormat

 • UserInterface Accessibility IncomingCallNotification

 • UserInterface CustomMessage

 • UserInterface Features Call JoinWebex

 • UserInterface SettingsMenu Mode

 • UserManagement LDAP

De volgende configuraties worden ingesteld vanuit Unified CM en zijn alleen-lezen vanuit Control Hub:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • NetworkServices Https

 • NetworkServices Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • NetworkServices Upnp

 • NetworkServices Wifi

 • SystemUnit CrashReporting

 • Standaard belprotocol voor conferenties

 • Coderingsmodus voor conferenties

 • Telefoonboek