Olakšajte čitanje poruka dodavanjem bogatog formata teksta

Kada pošaljete formatirani tekst u poruci naAplikacija Webexza Windows, Mac ili Web, osobe koje koristeAplikacija Webexza iPhone, iPad ili Android možete da vidite formatiranje.

Međutim, kada pošaljete podvučeni sadržaj u poruci, korisnici naAplikacija Webexza iPhone i iPad pogledajte ovaj sadržaj bez podvlačenja.

1

Izaberite i zatim izaberite format koji želite da koristite. Možete da dodate zaglavlja i liste ili da primenite podebljane, kurzivne i podvučene stilove.

  • Izaberite da biste umetnuli vezu u poruku, kopirali i nalepili URL adresu u polje za adresu veze, zatim unesite tekst veze koji želite da prikažete u poruci i kliknite na DODAJ.

Ako želite veću kontrolu nad formatiranjem, kliknite i označite Označi omogućeno. Ne možete da koristite sve metode formatiranja u istoj poruci. Ako se prebacite na Markdown nakon primene bogatih formata teksta ili kopiranja i lepljenja teksta iz drugih prostora ili aplikacija, izgubićete te stilove.


 

Takođe možete da kopirate i nalepite tekst iz drugih prostora ili aplikacija. Kada to uradite, vaše originalno formatiranje teksta će biti konvertovano u bogate stilove teksta dostupne uAplikacija Webex. Dakle, ako vaš originalni tekst sadrži stilove koji nisu dostupni uAplikacija WebexMeđutim, formatiranje se možda baš i ne podudara.

1

Izaberite i zatim izaberite format koji želite da koristite. Možete da dodate zaglavlja ili da primenite podebljane, kurzivne i podvučene stilove.

  • Izaberite da biste umetnuli vezu u poruku, kopirali i nalepili URL adresu u polje za adresu veze, zatim unesite tekst veze koji želite da prikažete u poruci i kliknite na DODAJ.

Ako želite veću kontrolu nad formatiranjem poruka, kliknite i označite Označi omogućeno. Ne možete da koristite sve metode formatiranja poruka u istoj poruci. Ako se prebacite na Markdown nakon primene bogatih formata teksta ili kopiranja i lepljenja teksta iz drugih prostora ili aplikacija, izgubićete te stilove.


 

Takođe možete da kopirate i nalepite tekst iz drugih prostora ili aplikacija. Kada to uradite, vaše originalno formatiranje teksta će biti konvertovano u bogate stilove teksta dostupne uAplikacija Webex. Dakle, ako vaš originalni tekst sadrži stilove koji nisu dostupni uAplikacija WebexMeđutim, formatiranje se možda baš i ne podudara.

1

Poruke možete formatirati pomoću Markdowna, laganog jezika za označavanje. Kliknite na Označi u oblasti za poruke da biste videli listu formata koje možete da koristite i posebne znakove koji su vam potrebni za njihovo korišćenje.