Gör dina meddelanden lättare att läsa genom att lägga till rik textformatering

När du skickar formaterad text i ett meddelande påWebex-appenför Windows, Mac eller webben, personer som använderWebex-appenför iPhone, iPad eller Android kan se formateringen.

När du skickar understruket innehåll i ett meddelande visas dock användare påWebex-appenför iPhone och iPad kan du se detta innehåll utan att understruken.

1

Välj och välj sedan formateringen som du vill använda. Du kan lägga till rubriker och listor eller använda fetstilar, kursiv stil och understruken.

  • Välj för att infoga en länk i ditt meddelande, kopiera och klistra in en URL i länkadressfältet och skriv sedan in den länktext som du vill visa i meddelandet och klicka på LÄGG till.

Om du vill ha mer kontroll över formateringen klickar du på och markerar Markdown aktiverat. Du kan inte använda alla formateringsmetoder i samma meddelande. Om du växlar till Markdown efter att du har tillämpat rtf-format, kopiera och klistra in text från andra utrymmen eller program kommer du att förlora dessa stilar.


 

Du kan även kopiera och klistra in text från andra utrymmen eller program. När du gör detta konverteras din originaltextformatering till de rich text-stilar som finns iWebex-appen. Så om din originaltext innehåller stilar som inte är tillgängliga iWebex-appen, formateringen kanske inte överensstämmer exakt.

1

Välj och välj sedan formateringen som du vill använda. Du kan lägga till rubriker eller använda fetstilar, kursiv stil och understruken.

  • Välj för att infoga en länk i ditt meddelande, kopiera och klistra in en URL i länkadressfältet och skriv sedan in den länktext som du vill visa i meddelandet och klicka på LÄGG till.

Om du vill ha mer kontroll över meddelandeformateringen klickar du på och markerar Markdown aktiverat. Du kan inte använda alla metoder för att formatera meddelanden i samma meddelande. Om du växlar till Markdown efter att du har tillämpat rtf-format, kopiera och klistra in text från andra utrymmen eller program kommer du att förlora dessa stilar.


 

Du kan även kopiera och klistra in text från andra utrymmen eller program. När du gör detta konverteras din originaltextformatering till de rich text-stilar som finns iWebex-appen. Så om din originaltext innehåller stilar som inte är tillgängliga iWebex-appen, formateringen kanske inte överensstämmer exakt.

1

Du kan formatera dina meddelanden med Markdown, ett lätt markupspråk. Klicka på Markdown i meddelandeområdet för att se en lista över format du kan använda samt de specialtecken du behöver för att använda dem.