Ulehčete čtení zpráv přidáním formátování ve formátu s velkým množstvím textu

Když odešlete formátovaný text ve zprávě naAplikace Webexpro Windows, Mac nebo Web, osoby používajícíAplikace Webexpro iPhone, iPad nebo Android můžete vidět formátování.

Pokud však odešlete podtržený obsah ve zprávě, uživateléAplikace Webexpro iPhone a iPad vidět tento obsah bez podtržení.

1

Vyberte a poté vyberte formátování, které chcete použít. Můžete přidat záhlaví a seznamy nebo použít tučné, kurzívou a podtržené styly.

  • Vyberte, chcete-li do zprávy vložit odkaz, zkopírujte a vložte adresu URL do pole adresy odkazu, poté do zprávy zadejte text odkazu, který chcete zobrazit, a klikněte na tlačítko PŘIDAT.

Pokud chcete mít formátování více pod kontrolou, klepněte na položku a zaškrtněte políčko Zapnuto. Nemůžete použít všechny metody formátování ve stejné zprávě. Pokud přepnete do Markdownu po použití jakéhokoli formátu s velkým množstvím textu nebo kopírování a vkládání textu z jiných prostorů nebo aplikací, tyto styly ztratíte.


 

Můžete také kopírovat a vkládat text z jiných prostorů nebo aplikací. Když to uděláte, vaše původní formátování textu se převede na bohaté styly textu dostupné vAplikace Webex. Pokud tedy váš původní text obsahuje styly, které nejsou k dispozici vAplikace Webex, formátování nemusí přesně odpovídat.

1

Vyberte a poté vyberte formátování, které chcete použít. Můžete přidat záhlaví nebo použít tučné, kurzívou a podtržené styly.

  • Vyberte, chcete-li do zprávy vložit odkaz, zkopírujte a vložte adresu URL do pole adresy odkazu, zadejte text odkazu, který chcete ve zprávě zobrazit, a klikněte na tlačítko PŘIDAT.

Chcete-li mít větší kontrolu nad formátováním zpráv, klikněte na možnost a zaškrtněte políčko Označit dolů. Nemůžete použít všechny metody formátování zpráv ve stejné zprávě. Pokud přepnete do Markdownu po použití jakéhokoli formátu s velkým množstvím textu nebo kopírování a vkládání textu z jiných prostorů nebo aplikací, tyto styly ztratíte.


 

Můžete také kopírovat a vkládat text z jiných prostorů nebo aplikací. Když to uděláte, vaše původní formátování textu se převede na bohaté styly textu dostupné vAplikace Webex. Pokud tedy váš původní text obsahuje styly, které nejsou k dispozici vAplikace Webex, formátování nemusí přesně odpovídat.

1

Své zprávy můžete naformátovat pomocí aplikace Markdown, což je lehký značkovací jazyk. Kliknutím na tlačítko Označit v oblasti zpráv zobrazíte seznam formátů, které můžete použít, a speciálních znaků, které k jejich použití potřebujete.