Uverite se da ste već u pozivu ili sastanku i da li ste povezani sa uređajem iz Webex aplikacije ili da ste povezani sa uređajem iz aplikacije Meetings.

1

Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Ako ste na uređaju i koristite aplikaciju Webex, otvorite aplikaciju Webex na radnoj površini, kliknite na Otvori prozor sastanka ili Otvori prozor poziva, a zatim izaberite raspored uređaja.
  • Ako ste u aplikaciji Webex radne površine, kliknite na raspored uređaja.
  • Ako ste na uređaju i koristite aplikaciju za radnu površinu usluge Meetings, idite u aplikaciju na radnoj površini, kliknite na "Vrati se na sastanak", a zatim izaberite raspored uređaja.
2

Izaberite jedan od dostupnih rasporeda i pogledajte kako izgleda na vašem uređaju.

3

Izaberite raspored uređaja , a zatim izaberite opcije koje najbolje odgovaraju vama:

  • Prikaži deljeni sadržaj na uređaju – prikažite deljeni sadržaj na uređaju umesto na radnoj površini.
  • Prikaži moj video sopstvenog prikaza na uređaju – prikažite video sopstvenog prikaza na uređaju umesto na radnoj površini.

Uverite se da ste već u pozivu ili sastanku i da li ste povezani sa uređajem.


 
Raspored povezanog uređaja možete da promenite samo iz Webex aplikacije.
1

Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Ako ste na uređaju, idite u mobilnu aplikaciju i dodirnite " Otvori prozor sastanka " ili "Otvori prozor poziva". Zatim dodirnite i izaberite raspored uređaja.
  • Ako koristite mobilnu aplikaciju, dodirnite raspored uređaja.
2

Izaberite jedan od dostupnih rasporeda i pogledajte kako izgleda na vašem uređaju.

3

Dodirnite raspored uređaja , a zatim izaberite opcije koje najbolje odgovaraju vama:

  • Prikažite deljeni sadržaj na uređaju – prikažite deljeni sadržaj na uređaju umesto u mobilni uređaj.
  • Prikaži moj sopstveni video prikaz na uređaju – prikažite video sopstvenog prikaza na uređaju umesto na mobilni uređaj.