Proverite da li ste već na pozivu ili sastanku i da li ste povezani sa uređajem.

1

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako ste na uređaju, idite naAplikacija Webexna radnoj površini i kliknite na Otvori prozor za sastanke ili Otvori prozor za pozive. Zatim izaberite uređaj i izaberite izgled uređaja.
  • Ako ste naAplikacija Webexna radnoj površini kliknite na Raspored uređaja.
2

Izaberite jedan od dostupnih rasporeda i pogledajte kako izgleda na vašem uređaju.

3

Kliknite na Raspored uređaja, a zatim izaberite opcije koje vam najviše odgovaraju:

  • Prikažite deljeni sadržaj na uređaju- prikažite deljeni sadržaj na uređaju umesto na radnoj površini.
  • Prikažite moj video za samopregled na uređaju- prikažite video za samopregled na uređaju umesto na računaru.

Proverite da li ste već na pozivu ili sastanku i da li ste povezani sa uređajem.

1

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako ste na uređaju, idite u mobilnu aplikaciju i dodirnite Otvori prozor za sastanke ili Otvori prozor za pozive. Zatim dodirnite i izaberite Raspored uređaja.
  • Ako ste u mobilnoj aplikaciji, dodirnite Raspored uređaja.
2

Izaberite jedan od dostupnih rasporeda i pogledajte kako izgleda na vašem uređaju.

3

Dodirnite Raspored uređaja, a zatim izaberite opcije koje vam najviše odgovaraju:

  • Prikažite deljeni sadržaj na uređaju- prikažite deljeni sadržaj na uređaju umesto na mobilnom uređaju.
  • Prikažite moj video za samopregled na uređaju- prikažite video za samopregled na uređaju umesto na mobilnom uređaju.