Vaša lična soba je uvek dostupna i uvek znate gde je možete pronaći. Podelite vezu sa nekim da biste pokrenuli trenutni sastanak sa njim. Lična soba uključuje sledeće prednosti:

  • Vaša lična soba je uvek na istom mestu; brojevi URL se nikada ne menjaju, adrese video prenosa i brojevi telefona za pridruživanje sastanku.

  • Učesnici koji koriste video sisteme ili Webex Room uređaje ili desk uređaje takođe mogu da se pridruže ako im nalog za Meetings omogućava da se pridružuju sastancima sa video uređaja.

  • Virtuelna čekaonice ili čekaonice u kojima ljudi čekaju ako pokušaju da se pridruže sastanku vaše lične sobe pre vremena ili ste zaključali svoju ličnu sobu.

Koristite svoju ličnu sobu na sastancima

Na sastancima možete da pozovete osobe na sastanke u svojoj ličnoj sobi:

Koristite svoju ličnu sobu u aplikaciji Webex

Ako je vaša Webex lična soba povezana sa aplikacijom Webex, možete da koristite sledeće prečice u ličnoj sobi:

Ako vašim Webex sajt upravljate u kontrolnom čvorištu ili je povezana sa kontrolnim čvorištem, vaša lična soba će već biti povezana sa aplikacijom Webex. Ako nije, možete ručno da ga povežete u aplikaciji Webex. Više informacija potražite u članku Podešavanje lične sobe .