1

Prijavite se u User Hub, a zatim kliknite na " Webinars".

2

Izaberite vebinar i u odeljku Brendiranje kliknite na "Uredi ".

  • Kliknite na dugme "Raspored" da biste prilagodili temu, logotip, sliku pozadine, boje teksta i dugmad.

  • Kliknite na dugme "Sadržaj" da biste prikaželi ili sakrili glavnog računarskog računara, govornika ili dnevni red.

3

Da biste videli kako vaša stranica izgleda na radnoj površini ili mobilnom telefonu, kliknite ili .

4

Kliknite na Sačuvaj.