Webex Share je HDMI sa uparivanja blizine. Omogućava vam da bežično delite sadržaj sa Webex bilo koji ekran HDMI tipa.

Više informacija potražite u članku Webex Share list sa podacima ( https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/webex-share/datasheet-c78-741592.html)

Dimenzije

Vaša Webex Share ima sledeće dimenzije. Imajte ove dimenzije na umu dok instalirate uređaj:

 • Jedinica –7,2 inča x 2,7 inča x 0,5 inča (183 mm x 69 mm x 13 mm)

 • Kabl—4,70 inča x 0,74 inča x 0.31 (119.46 mm x 18,8 mm x 8 mm)

Zahtevi jedinice i montaže

Akustični rog, zaokružen u dijagramu, omogućava ultrazvučno uparivanje blizine. Nikad ne blokiraj akustiиni rog. Za najbolje performanse, usmerite ga dalje od poda i od drugih zvučno upijajućih površina, kao što su tepisi ili tkanine.

Operativna temperatura

Normalno je da vam Webex Share bude toplo kada ga dodirnete. Spoljna operativna temperatura je od 32° do 140°F (0° do 60°C).

Korišćenje napajanja

Webex Share napajanja su:

 • USB tip -C napajanje

 • 5VDC

 • Potrošnja struje je maksimalna 3,2 W.

Rezolucija i okvir

Webex Share ima maksimalnu mogućnost 1080p rezolucije pri 30 fps i 4.0 Mbps propusnog opsega.

Prikaži zahteve

Ako je TELEVIZOR preseljen u zid, preporučujemo ova odobrenja između TELEVIZORA i površina oko njega:

 • 3 in. (7,62 cm) skroz oko televizora

 • 3 in. (7,62 cm) iza televizora

  Ova ovlašćenja pomažu u optimizaciji uparivanja blizine sa Webex.

HDMI – 1080p, 60Hz

Adapteri

Webex Share koristi 5V profil sa svakog od ovih adaptera.

Adapter od 18W AC/DC USB Type-C

 • Dimenzije – 2,04 inča x 1,57 inča x 0,91 inča (52 mm x 40 mm x 23,3 mm)

 • Tip dodatne komponente A

Power over Ethernet (PoE) adapter

 • Dimenzije – 3,08 inča x 2,15 inča x 0,89 inča (78,3 mm × 54,59 mm × 22,5 mm)

 • Specifikacije – PoE 802.3 AF klase 3 ili više

Ethernet adapter od 18W

 • Dimenzije – 2,04 inča x 2,59 inča x 0,94 inča (52 mm x 66 mm x 24 mm)

 • Tip dodatne komponente A

Kablovi

 • Dužina USB Type-C kabla – 6ft (182,88 cm)

Mrežna veza

Mrežnu vezu možete testirati pomoću alatke za Webex mreža koja se nalazi na lokaciji https://mediatest.webex.com. Alatka najbolje funkcioniše sa Firefox verzijom 28 ili novijom, a Chrome verzijom 39 ili novijom.