Možete se pridružiti Google Meet sastancima sa vašeg Cisco Board, Desk ili Room uređaja sa WebRTC-om. Ovo se podešava od strane vaših administratora sistema i zavisi od tipa uređaja koji imate.

Priključivanje uz pritisak jednog dugmeta

Opcija jedno dugme za pritisak dostupna je na uređajima kod kojih je hibridni kalendar omogućen. Kada korisnici zakažu Google Meet sastanke i uključe Cisco uređaje, na ekranu uređaja se pojavljuje dugme za spajanje neposredno pre početka sastanka. Jednostavno dodirnite Priključi se da biste ušli na sastanak.

Kada se jednom nađete na sastanku, uređaj podrazumevano prikazuje video tok iz Google Meet-a na glavnom ekranu sa rasporedom koordinatne mreže i kontrolama poziva.

Kada se prezentacija deli, vaš uređaj prikazuje prezentaciju. Sadržaj koji se deli na ekranu nije interaktivan. Kontrola poziva i samostalni pregled izbledeće nakon par sekundi.

Priključivanje na sastanak pozivanjem

Potreban vam je kôd naveden u pozivu kalendara ili na kraju linka za sastanak da biste se pridružili Google sastanku sa svojim uređajem. Kada budete imali kod možete se pridružiti tako što ćete izabrati dugme Google Meet na uređaju.Kada se jednom nađete na sastanku, uređaj podrazumevano prikazuje video tok iz Google Meet-a na glavnom ekranu sa rasporedom koordinatne mreže i kontrolama poziva.

Kada se prezentacija deli, vaš uređaj prikazuje prezentaciju. Sadržaj koji se deli na ekranu nije interaktivan. Kontrola poziva i samostalni pregled izbledeće nakon par sekundi.

Ograničenja

Ove funkcije nisu dostupne tokom sastanka:

  • Deljenje preko uređaja nije moguće. To možete da uradite tako što ćete dodirnuti opcije deljenja i uneti navedenu URL adresu u pregledač.

  • Lista učesnika

  • Bela tabla

  • Kontrola kamere na dalekom delu

  • Rasporedi su podrazumevano koordinatna mreža

  • Uređaji sa dvostrukim ekranima prikazuju sastanak na glavnom ekranu