Pristup evidenciji revizorskih događaja

Pre nego što počneš

Možete da podesite datum ili filtere da biste smanjili broj događaja. Čuvamo evidenciju o reviziji 13 meseci. Ako pretražujete po opsegu datuma, vaš najraniji datum početka je pre godinu dana (od danas).

1

Prijavite se u Kontrolni centar na https://admin.webex.com i otvorite stranicu Rešavanje problema.

2

Kliknite na karticu Aktivnosti administratora.

Ovde možete da filtrirate po određenim administratorima, opisima događaja ili resursima na koje utiče. Takođe možete da smanjite period kako biste lakše pronašli određene događaje.

3

Kliknite na Izvezi u CSV da biste preuzeli zapise u datoteku.

Za više informacija o događajima u dnevniku aktivnosti, pogledajte Kontrolni centar za reviziju događaja.

Uslovi usaglašenosti za Webex Calling

Da bi se ispunili uslovi usaglašenosti za Webex Calling klijente u Indiji, revizorski događaji se generišu za operacije Move, Add, Change i Delete na sledećim stavkama rezervisanja:

  • Zone (dodavanje putarine i bajpasa u Indiji)

  • TrustedNetworkEdges (dodatak za naplatu putarine u Indiji)

  • ServisSettings

  • Lokacije

  • Magistrale

  • DialPlans

  • RouteGroups

  • Druge funkcije Webex Calling-a kao što su CallQueues, HuntGroups, OfficeAnywhere i AutoAttendants