Så här kommer du åt loggen för granskningshändelser

Innan du börjar

Du kan justera datumet eller filtren för att minska antalet händelser. Vi behåller granskningsregister i 13 månader. Om du söker efter datumintervall är startdatumet för det första datumet aktivt för ett år sedan (från och med idag).

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com och öppna sidan Felsökning.

2

Klicka på fliken Administratörsaktiviteter .

Här kan du filtrera efter specifika administratörer, händelsebeskrivningar eller påverkade resurser. Du kan även minska datumintervallet för att hitta specifika händelser.

3

Klicka på Exportera till CSV för att hämta loggarna till en fil.

Se Referens för granskningshändelser i kontrollhubben för mer information om aktivitetslogg händelsehändelser i kontrollhubben.

Efterlevnadskrav för Webex Calling

För att uppfylla efterlevnadskraven för Webex Calling-kunder i Indien genereras granskningshändelserna för åtgärderna Flytta, Lägg till, Ändra och Ta bort i följande etableringsobjekt:

  • Zoner (indien, avgiftsbelagda bypass-tillägg)

  • TrustedNetworkEdges (indien, avgiftsbelagda bypass-tillägg)

  • Serviceinställningar

  • Platser

  • Trunkar

  • Ringplan

  • RouteGrupper

  • Andra Webex Calling funktioner som Samtalsköer, HuntGroups, OfficeAnywhere och AutoAttendants