Ovaj članak se odnosi na Webex Meetings i Webex Events (klasične) na verziji 41.3 i ranijim lokacijama. Više informacija o prilagođavanju prikaza, prilagođavanju bine i sinhronizaciji bine za sve u Webex sastancima iWebex događajima (novim) na verziji 41.4 i novim lokacijama potražite u članku Rasporedi video zapisa na Webex sastancima i Webex događajima (novi).

Da biste saznali koju verziju Webex sastanaka koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Cisco Webex sastanaka.

Izaberite učesnika na kome želite da zaključate video fokus iz kontrole sastanka na vrhu ekrana. Video fokus glavnog video zapisa možete da zaključate na vama, određenom učesniku ili aktivnom zvučniku. Ako ste domaćin, možete da odredite čiji video vi i vaši učesnici vidite.


Korisnici koji se pridružuju sa video uređaja će i dalje videti aktivni zvučnik.

Svaki učesnik može da odabere ko će se pojaviti u snimcima sličica. Kada u fokus zaključate video sličicu, to utiče samo na prikaz.


Sličice ne mogu biti zaključane za sve u određenom rasporedu od strane domaćina. Svaki učesnik može da zaključa svoje snimke sličica u prikazu koji želi.

1

Dok ste u prikazu "Bina" ili "Fokus", izaberite stavku Zaključaj ovaj video zapis na određenom učesniku na vrhu ekrana.

Ako je domaćin već zaključao video zapis na učesniku, ne možete da izaberete . Umesto toga, pored imena osobe na kojoj je video zaključan pojavljuje se ikona katanca:

2

Ako ste učesnik, idite na korak 3. Ako ste domaćin, odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite opciju "Ja" da biste zaključali glavni video samo na određenom učesniku.
  • Izaberite opciju "Svi" da biste zaključali glavni video zapis o određenom učesniku za sve na sastanku.
3

Izaberite učesnika na kojem želite da zaključate video zapis. Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako znate ime učesnika kojeg tražite, upišite ga u okvir za tekst "Traženje imena".
  • Ako ne znate ime učesnika kojeg tražite, pomerajte se kroz listu učesnika.
4

Prozor možete otključati tako što ćete kliknuti na dugme Otključaj video fokus da biste vratili fokus na aktivni zvučnik ili kliknuti na dugme "..." da biste zaključali prozor za drugog učesnika.