Pre nego što počneš

Ovaj članak pretpostavlja da je administrator lokacije vašeg preduzeća već konfigurisao aplikaciju "Cisco Webex Meetings Virtual Desktop App" da se pojavljuje na vašoj lokaciji. Više informacija zatražite od vašeg administratora lokacije. Funkcija aplikacije virtuelne radne površine dostupna je samo za lokacije korisnika po zahtevu. Administrator lokacije može da se obratite podršci da biste dobili aplikaciju virtuelne radne površine za lokaciju.

Pomoću aplikacije za virtuelnuradnu površinu , umesto tradicionalne radne površine, imate tankog klijenta i HVD. Vaš HVD uključuje

  • Stoni ili laptop računar

  • Aplikacija "Cisco Webex sastanci virtuelne radne površine"

  • Podaci

Prijavite se u aplikaciju virtuelne radne površine

1

Idite na lokaciju koju vam je obezbedio administrator lokacije da biste otvorili aplikaciju za virtuelnu radnu površinu.

2

Unesite e-adresu preduzeća i kliknite na dugme "Dalje".

3

Unesite lozinku i kliknite na dugme Prijavi se.

Aplikacija virtuelne radne površine je otvorena i prikazuje sve planirane sastanke.

Šta dalje

  • Kada se prijavite, preporučujemo da podesite željene postavke , tako da ste spremni da odete u aplikaciju virtuelne radne površine kada vam zatreba.

  • Ako je sastanak već zakazan, evo kako da se pridružite ili započnete sastanak iz aplikacije za virtuelnu radnu površinu.