Innan du börjar

Denna artikel förutsätter att ditt företags webbplatsadministratör redan har konfigurerat Cisco WebEx Meetings-appen för det virtuella Skriv bordet så att den visas på din webbplats. Kontakta din webbplatsadministratör för mer information.https://help.webex.com/article/7ksvf1 Funktionen för det virtuella Skriv bords programmet är endast tillgänglig för kund webbplatser genom begäran. Din webbplatsadministratör kan kontakta supporten för att få det virtuella Skriv bords programmet för din webbplats.

I virtuellt Skriv bords programstället för ett traditionellt skriv bord har du en tunn klient och en HVD. Din HVD inkluderar din

  • Stationär eller bärbar

  • Cisco WebEx Meetings-appen för virtuella skriv bord

  • Data

Logga in på det virtuella Skriv bords programmet

1

Gå till webbplatsen som du har fått av din webbplatsadministratör för att öppna t virtuellt Skriv bords program.

2

Ange företagets e-postadress och klicka på Nästa.

3

Ange ditt lösen ord och klicka på Logga in.

virtuellt Skriv bords program Öppnas och visar eventuella schemalagda möten.

Och sedan då?

  • När du har loggat in rekommenderar vi att du ställer in dina inställningarså att du är redo att gå till virtuellt Skriv bords program när du behöver det.

  • Om ett möte redan har schemalagts kan du delta i https://help.webex.com/article/nbl37xl eller starta ditt möte från virtuellt Skriv bords program.