Kada vidite dugme "Ažuriraj odmah" u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", spremni ste da ažurirate Webex aplikaciju.

Možete da ažurirate kada vam administrator bude dostupan i koristite verziju 41.10 i noviju. Da biste saznali koju verziju aplikacije na radnoj površini koristite, izaberite stavku Postavka aplikacije > Osnovni podaci o .

Kada ažurirate, više nećete moći da pristupite aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", ali ćemo vam pokazati gde da pronađete sve sastanke, snimke i postavke u Webex aplikaciji.

Pridruživanje Webex treningu nije podržano u Webex aplikaciji, zato nastavite da koristite Webex Training.

1

Kliknite na dugme Ažuriraj odmah u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini".

Kada se ažuriranje završi, videćete predstojeće sastanke. Navedeni su u kalendaru Webex App Meetings.

Pogledajte okolo da biste se navikli na interfejs aplikacije i pogledali video, Webex sastanke aplikacija, razmenu poruka ipozivanje . On prikazuje funkcije i funkcionalnost Webex aplikacije, počevši od postavljanja opštih željenih opcija, a zatim kretanja kroz sastanke, razmenu poruka i pozivanje.

2

Vaše željene postavke sastanka su premeštene.


 

Da biste u bilo kom trenutku pristupili postavkama, kliknite na sliku profila i idite na postavke (Windows) ili željene postavke (Mac).

Postavke sastanka pronaći ćete u okviru opcije"Audio", "Video,obaveštenja" i "Pridruživanje".

3

Kada dođe vreme za početak sastanka, pridružite sesastanku.

Pridruži se sastanku
4

Kada budete spremni, zakažite sastanak iz kalendara "Sastanci" ili započnite sastanak u ličnoj sobi.