Varje rapport har en gräns på 20 000 granskningshändelser som du kan exportera. Om din organisation har fler än 20 000 händelser kan du justera datumet eller filtren för att minska antalet händelser.

1

Logga in på Control Hub på https:///admin.webex.com och öppna sidan Felsökning.

2

Klicka på fliken Administratörsaktiviteter.

Här kan du filtrera efter specifika administratörer, händelsebeskrivningar eller påverkade resurser. Du kan även minska datumintervallet för att hitta specifika händelser.

3

Klicka på Exportera till CSV för att hämta loggarna till en fil.

Se Referens för granskningshändelser i Control Hub för mer information om aktivitetslogg händelse i kontrollhubben.