Vyn av dig själv visar vad andra ser från rums- eller skrivbordsenheten under ett samtal. Du kan använda den för att säkerställa att de andra deltagarna ser det du vill att de ska se.

Ibland vill du kanske kunna se din egen bild under mötet. På så sätt kan du säkerställa att du förblir synlig på skärmen.

Det kan hända att din egen bild blockerar viktiga delar av skärmbilden. Därför vill du kanske flytta den till en annan plats på skärmen. Beroende på vilken typ av rums- eller skrivbordsenhet du använder kan du göra det med pekskärmen eller fjärrkontrollen.

1

Knacka på kameraikonen och välj Egenbild. Nu kan du se dig själv på skärmen.2

Använd kamerainställningarna för att panorera, luta och zooma kamerapositionen för att få den kameravinkel som du vill använda.

Knacka på ikonen maximera/minimera för att växla mellan PiP-bild och helskärmsbild.

3

När du befinner dig i samtal kan du ändra var du vill placera din egen bild på skärmen.


Gå till samtalsmenyn på Touch 10, tryck på ikonen för egen bild. Sedan drar och släpper du den där du vill att den ska vara. Du kan välja mellan sex fördefinierade placeringar.

4

Om du vill stänga egenbilden knackar du på kameraikonen och avmarkerar Egenbild.

1

Knacka på ikonen Egenbild. Nu kan du se dig själv på skärmen.

2

Du kan ändra placering av din egen bild på skärmen. Tryck på egenbildsikonen och dra och släpp den för att ändra placeringen. Du kan välja mellan sex fördefinierade placeringar.

3

Om du vill stänga egenbilden knackar du på egenbildsikonen igen.

1

Gå till kameraikonen i det övre högra hörnet på startsidan och välj ikonen med fjärrkontrollens OK-knapp.


2

Välj Fäst egenbild om du vill aktivera egenbildsfunktionen. Välj ikonen minimera/maximera för att växla mellan PiP och helskärmsläge för egenbilden.


Välj kameraikonen i menyn Camera Control (Kamerakontroll) för att komma åt zoomkontrollen och hjulet för panorering och lutning. Använd dem till att justera kameraläget.3

Om du vill stänga egenbilden går du till kamerakontrollmenyn och avmarkerar Fäst egenbild.