1

Gå till din profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på Video , välj den kamera du vill använda frånkamerakameran listruta klicka sedan på Spara.

1

Gå till din profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka på Video och välj sedan kameran som du vill använda från kamerakameran listruta.


 

Det kan hända att de virtuella kamerorna inte aktiveras av systemadministratören.

Under ett samtal eller ett möte knackar du på > Växla kamera .

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox.

Klicka på aktivitetsmenyn och välj Möte. Välj vilken enhet som ska användas för att ringa samtalet genom att klicka på Ljud/Video.