Ett makro är ett litet program som körs internt på Room-, Desk- eller Board-enheten. Makron skrivs i JavaScript och har stöd för funktioner som pilfunktioner, löften, klasser och async/await. Alla rums- och skrivbordsenheter och Boards, utom SX1, har stöd för makron.

Ett makro kan registrera feedback från händelser, konfigurationsändringar och statusändringar på enheten. Makrot kan lyssna efter dessa händelser och ändringar, och använder enhetens API för att aktivera ytterligare kommandon och ändringar i konfigurationen. Om du slår samman användning av makron med anpassade användargränssnittspaneler kan du utöka användargränssnittet med lokala funktioner, till exempel snabbvalsknappar.

Du behöver en lokal administratörsanvändare för att kunna köra makron med xAPI-kommandon på enheten.

Du kan läsa mer om att skapa anpassade gränssnittspaneler i artikeln om gränssnittstillägg.

Skapa och administrera makron

I makroredigeraren kan du skapa och hantera makron. Du kan öppna redigeraren via enhetens lokala webbgränssnitt.

Det lokala webbgränssnittet är tillgängligt direkt via webbläsaren för lokala administratörsanvändare eller via kundvyn i Control Hub, i området Enhetskonfigurationer. Ange https://<slutpunktens IP-adress eller värdnamn> i webbläsarens adressfält. Ange sedan administratörsanvändarens inloggningsuppgifter.

I det lokala webbgränssnittet är makroredigeraren tillgänglig i området Anpassning till vänster.

Om makron är avaktiverade kan du välja att Aktivera makron när du försöker starta redigeraren.

Mer information

I artiklarna Administration av lokala användare och Avancerade inställningar kan du läsa mer om lokala användare och hur du kommer åt det lokala webbgränssnittet.

Du hittar mer information om makron och hur du använder makroredigeraren i anpassningsguiden.

Det finns fler utbildningsresurser i makroredigeraren:

  • Klicka på Självstudie så öppnas Ciscos självstudie om att skriva makron.

  • Klicka på Hjälp om du vill se en kort introduktion till att använda makron på en enhet och några kodexempel du kan studera eller använda.

Cisco support (TAC) har inte stöd för felsökning av kod från tredje part, inklusive makron. Kolla in Cisco Collaboration Developer-communityn om du behöver hjälp med makron eller kod från tredje part. Det finns också många utvecklings- och integrationsresurser på den här webbplatsen. Du hittar flera makroexempel här.