Om det är ett Webex Teams-möte kan alla som är medlemmar i utrymmet som är kopplade till mötet låta personer i. Om det är ett Webex schemalagt möte eller ett Webex möte i ett personligt rum kan du bara låta personer i om du är värd. Se till att du vet vem som väntar i lobbyn innan du låter dem.

Personer kan behöva vänta i lobbyn innan de deltar i mötet i dessa fall:

 • Om de personer som försöker delta inte finns med i kalender inbjudan.

 • Om det är ett Webex schemalagt möte eller Webex möte i ett personligt rum som är låst.

 • Om det är ett Webex Teams-möte men de personer som försöker delta inte är medlemmar i utrymmet eller inte har några Webex Teams-konton.

 • Om de personer som försöker delta via telefon inte vet deras deltagar-ID eller ange fel.

  Mer information om hur gäster kan delta i mötet om de inte har ett Webex Teams-konto, se gäst åtkomst till Cisco Webex Teams-möten.


  När du öppnar Mötes deltagar listan visas de som väntar i lobbyn.

1

I meddelandet som du får när personer väntar på att delta i mötet, klicka på Visa lista för att Visa deltagar listan och välja vem du ska lämna.

2

Under vänta med att deltagör du något av följande:

 • För att göra det kan du klicka på Låt in intill namn eller användar nummer för inringning, om de deltar via telefon.
 • För att tillåta alla som väntar klickar du på Låt alla i.

 

Om mötet är låst kan du även låsa upp mötet så att det kan visas för alla som redan väntar och låta andra ansluta automatiskt. Se låsa eller låsa upp ditt möte i Cisco Webex Teams.

1

Knacka på aktivitets menyn och välj personer för att se vem som väntar på att delta.

2

Under vänta med att deltagör du något av följande:

 • För att göra det kan du klicka på Låt in intill namn eller användar nummer för inringning, om de deltar via telefon.
 • För att låta alla som väntar, knacka på Låt alla i.

 

Om mötet är låst kan du även låsa upp mötet så att det kan visas för alla som redan väntar och låta andra ansluta automatiskt. Se låsa eller låsa upp ditt möte i Cisco Webex Teams.

1

När du ser meddelandet, väntar i lobbyn, klickar du på Visa lista för att Visa deltagar listan och välja vem du vill.

2

Under vänta på att delta, klicka på Låt in intill namn eller inringning-användarnummer om de har anslutit via telefon för att tillåta personer i.


 

Om mötet är låst kan du även låsa upp mötet så att det kan visas för alla som redan väntar och låta andra ansluta automatiskt. Se låsa eller låsa upp ditt möte i Cisco Webex Teams.