1

När du är i ett telefonsamtal väljer du mer och väljer sedan överför.

2

Ange numret eller ange namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till och välj Ring.

Det ursprungliga telefonsamtalet parkeras.

3

Låt den andra personen veta varför du överför samtalet till dem och sedan välja Slutför överföring för att slutföra överföringen.