Vattenstämpel
8 dec 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Fel: "automatisk länkning är av" på Cisco Webex Teams dela skärm visning

Fel: "automatisk länkning är av" på Cisco Webex Teams dela skärm visning.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Följande fel visas när en användare försöker få åtkomst till skärmdelning, men automatisk ihopparning är inaktiverat:


Bild tillagd av användare


Obs! användare kan komma åt diagnostiken för enhets koppling från fliken enhet i inställningar eller inställningarnär Automatisk ihopparning är inaktiverat . Diagnos panelen för enhets koppling visas dock tom.

Lösning:

För att lösa problemet:
  1. Klicka på automatisk länkning är av på dela skärm visning.
Fliken enheter öppnas i fönstret inställningar eller alternativ .
  1. Gör något av följande beroende på ditt operativ system:
  • Windows: Markera rutan automatisk ihopparning och klicka sedan på Spara.
  • Mac: Markera rutan automatisk ihopparning .

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×