Vattenstämpel
4 sep 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Information om frågor och svar saknas i händelserapporten

Information om frågor och svar saknas i händelserapporten.

Information om frågor och svar visas inte i händelserapporten.

Varför har information om frågor och svar försvunnit från händelserapporten?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Obs! Händelserapporter är endast tillgängliga för händelser som spelats in på servern (nätverksbaserad inspelning). Mer information om händelserapporter finns här: WBX45170 – Vad är en händelserapport?

Lösning:
Antalet frågor och svar som visas i händelserapporten beror på den nätverksbaserade inspelningen av händelsen. Information om frågor och svar tas bort från händelserapporten om inspelningen av händelsen tas bort.

Borttagna händelseinspelningar visas i upp till 30 dagar i din mapp Borttagna inspelningar och kan återskapas. Om du behöver hjälp, se: Återskapa en borttagen nätverksbaserad inspelning

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×