1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com , gå sedan till Användare och välj användaren.

2

Klicka på Åtgärd > Ta bort användare .


 
Om du tar bort en användare som har tilldelats en MPP-telefon tas telefonen också bort när användaren tas bort och en fabriksåterställning utförs på telefonen för att rensa eventuell befintlig konfiguration. Detta gäller endast om telefonen är online. Om telefonen är offline eller inte kan kontaktas bör du manuellt fabriksåterställa den innan den används igen. Lär dig hur du manuellt fabriksåterställer en enhet i Fabriksåterställning av dina Webex Calling-multiplattformstelefoner. Efter fabriksåterställningen återgår telefonen till skärmen aktiveringskod.

Användaren kan inte längre logga in på din Webex-webbplats, alla tilldelade Webex-tjänstertas bort och de tas bort från alla utrymmen eller team som de deltar i. Allt innehåll som har skapats i utrymmen tas inte bort, och innehållet lyder under lagrings principen som varje utrymmes ägare har implementerat.

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du tar bort en användare från din organisation i Control Hub.

Om din organisation använder katalogsynkronisering och du tar bort användarkonton från ditt Active Directory visas borttagna användare i Control Hub. Webex markerar dem som inaktiva och tar bort dem permanent efter 7 dagar. Du kan dock ta bort dem innan sjudagarsperioden löper ut med hjälp av Borttagna användare fliken, vilket omedelbart frigör deras användarlicens.


 
Den här proceduren gäller endast för Active Directory -användare som synkroniseras med Directory Connector. Det gäller inte användare i molnkataloger som Azure Active Directory.
1

Logga in på Control Hub påhttps://admin.webex.com , gå sedan till Användare och klicka på Borttagna användare fliken.

2

Klicka på merknappen bredvid den användare som du vill ta bort permanent, klicka på Ta bort permanent och klicka sedan på Ta bort för att bekräfta.


 
Du kan även permanent ta bort alla borttagna användare genom att klicka på Ta bort alla permanent .


 
Om du tar bort en användare som har tilldelats en MPP-telefon tas telefonen också bort när användaren tas bort och en fabriksåterställning utförs på telefonen för att rensa eventuell befintlig konfiguration. Detta gäller endast om telefonen är online. Om telefonen är offline eller inte kan kontaktas bör du manuellt fabriksåterställa den innan den används igen. Lär dig hur du manuellt fabriksåterställer en enhet i Fabriksåterställning av dina Webex Calling-multiplattformstelefoner. Efter fabriksåterställningen återgår telefonen till skärmen aktiveringskod.

Användaren kan inte längre logga in på din Webex-webbplats, alla tilldelade Webex-tjänstertas bort och de tas bort från alla utrymmen eller team som de deltar i. Allt innehåll som har skapats i utrymmen tas inte bort, och innehållet lyder under lagrings principen som varje utrymmes ägare har implementerat.