Om din organisation använder katalogsynkronisering är borttagnings alternativet inte tillgängligt i Control Hub, och du måste ta bort användar konton från din Active Directory. Sedan uppdaterar Cisco Kataloganslutning din organisations användar lista när den synkroniserar användarkonto information.

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användare, klickar på knappen mer och sedan på ta bort användare.

Användaren kan inte längre logga in på din Webex webbplats, alla tilldelade Webex-tjänster tas bort och de tas bort från alla utrymmen eller team som de deltar i. Allt innehåll som har skapats i utrymmen tas inte bort, och innehållet lyder under lagrings principen som varje utrymmes ägare har implementerat.