Jeśli Twoja organizacja korzysta z synchronizacji katalogów, opcja usuwania nie jest dostępna w centrum sterowania i musisz usunąć konta użytkowników z Active Directory. Następnie Cisco Directory Connector aktualizuje listę użytkowników organizacji, gdy synchronizuje informacje o koncie użytkownika.

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do zakładki Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk więcej i kliknij Usuń użytkownika.

Użytkownik nie może już logować się do Twojej witryny Webex, wszystkie przypisane mu usługi Webex są usuwane, a on sam jest usuwany ze wszystkich obszarów lub zespołów, w których brał udział. Żadna zawartość, którą utworzył w przestrzeniach, nie jest usuwana, a zawartość jest z zastrzeżeniem polityki przechowywania wdrożonej przez każdego właściciela obszaru.