Enkel prenumeration

När du har en enda prenumeration visas informationen för den prenumerationen. Du kan enkelt se hur många licenser du har för varje tjänstetyp.

Licenssammanfattning

Om du har fler än en prenumeration visas varje prenumeration i en lista och du kan se en licenssammanfattning för alla dina prenumerationer samt hur många licenser som har använts för varje tjänst. Klicka på en prenumeration för att se information om en enskild prenumeration.


 

Du kan endast se licensanvändningen i Licenssammanfattning fliken. Om du klickar på en specifik prenumeration kan du se det totala antalet licenser för varje tjänst i den prenumerationen.

Ytterligare information

En del av informationen som visas på den här skärmen beror på var du köpte din prenumeration och de prenumerationsinställningar som du har valt:

  • Köp nu – När du skaffar en prenumeration från en partner eller en återförsäljare kan du se detta alternativ. Klicka på för att konvertera din prenumeration från en provperiod till en betalprenumeration.

  • Ändra plan – När du skaffar en kostnadsfri prenumeration eller en betalprenumeration från Webex.com kan du se detta alternativ. Klicka på för att göra ändringar i den plan som du har valt.

  • Förnyelsedatum – När din prenumeration är inställd på att förnyas automatiskt visas förnyelsedatumet för din prenumeration.

  • Utgångsdatum – När din prenumeration inte förnyas automatiskt visas prenumerationens förfallodatum .

  • Status – Status för din prenumeration. Till exempel aktiv eller avstängd.

  • Överskott av licens – Den här varningen visas när du har använt fler licenser än du har i prenumerationen.