Enskild prenumeration

När du har en enda prenumeration visas informationen för den prenumerationen. Du kan enkelt se hur många licenser du har för varje typ av tjänst.

Licenssammanfattning

När du har mer än en prenumeration visas varje prenumeration i en lista och du kan se en licens Sammanfattning för alla dina prenumerationer, tillsammans med hur många licenser som har använts för varje tjänst. Klicka på en prenumeration för att se information om en enskild prenumeration.


Du kan endast se licens användningen i fliken licens Sammanfattning . Om du klickar på en specifik prenumeration kan du endast se de totala licenserna för varje tjänst i den prenumerationen.

Ytterligare information tillgänglig

En del av den information som visas på skärmen beror på var du har köpt din prenumeration och de prenumerations inställningar som du har valt:

  • Köp nu– när du får en prenumeration från en partner eller en åter försäljare kan det här alternativet visas. Klicka för att konvertera din prenumeration från en prov period till en betald prenumeration.

  • Ändra plan– när du skaffar en gratis prenumeration eller en betald prenumeration från WebEx.com kan det här alternativet visas. Klicka för att ändra planen som du har valt.

  • Förnyelse datum– när din prenumeration är inställd på automatisk förnyelse visas förnyelse datumet för din prenumeration.

  • Utgångs datum– när din prenumeration inte förnyas automatiskt visas förfallo datumet för din prenumeration.

  • Status– status för din prenumeration. T. ex. aktiv eller avbruten.

  • Licens för överbelastning– denna varning visas när du har använt fler licenser än vad du har i din prenumeration.