מינוי יחיד

כאשר יש לך מינוי יחיד, המידע לגבי המנוי הזה מוצג. תוכל לראות בקלות את מספר הרישיונות שיש לך עבור כל סוג שירות.

סיכום רישיונות

כאשר יש לך יותר ממינוי אחד, כל מינוי מוצג ברשימה וניתן לראות סיכום רישיונות עבור כל המינויים, יחד עם מספר הרישיונות ששימשו עבור כל שירות. לחץ על מינוי כלשהו כדי לראות את פרטי המינוי הפרטני.


ניתן לראות את פרטי השימוש ברישיון רק בלשונית סיכום רישיונות. אם תלחץ על מינוי ספציפי, תוכל לראות רק את סך הרישיונות עבור כל שירות באותו המינוי.

מידע נוסף זמין

חלק מהמידע המוצג במסך הזה תלוי במקום שבו השגת את המינוי ובהגדרות המינוי שבחרת:

  • רכוש עכשיו – כשאתה משיג מינוי משותף או ממשווק, ייתכן שתראה את האפשרות הזו. לחץ כדי להמיר את המינוי ממינוי לניסיון למינוי בתשלום.

  • שנה תוכנית – כשאתה משיג מינוי בחינם או מינוי בתשלום מ-Webex.com, ייתכן שתראה את האפשרות הזו. לחץ כדי לבצע שינויים בתוכנית שבחרת.

  • תאריך חידוש – כאשר המינוי שלך מוגדר לחידוש אוטומטי, מוצג תאריך החידוש של המינוי.

  • תאריך תפוגה – כאשר המינוי אינו מתחדש באופן אוטומטי, מוצג תאריך התפוגה של המינוי.

  • מצב – מצב המינוי. לדוגמה, פעיל או מושעה.

  • חריגה ברישיונות – האזהרה הזו מוצגת כאשר אתה משתמש ביותר רישיונות ממה שהמינוי שלך כולל.