Vad är Webex API?

Vad är Webex API?

Vad är en Webex-bot?

Vad är supportprocessen för Webex-bottar?

Vad är supportprocessen för Webex API?

Hur eskalerar jag problem med Webex API?

Med Cisco Webex API:er (Webex, Meetings, Devices, Calling) kan tredjepartsutvecklare utveckla program som kan interagera med de tidigare nämnda Webex-tjänsterna.

Webex API:er stöds av Supportteamet för Webex-utvecklare.  Om en tredjepartsutvecklare vill ha dokumentation, supportprocess eller ytterligare frågor om Webex API:er eller Webex-bottar ska du besöka:  https://developer.webex.com

Cisco AppHub gör det möjligt för utvecklare att befordra sina integreringar och bottar till alla Webex-användare. Mer information om AppHub finns i:  https://apphub.webex.com

Webex-bottar är det sätt som skapar datorkonton som kan automatisera rutinuppgifter och kontextuellt innehåll i möten och gruppkonversationer. Mer information om bottar finns i:  https://developer.webex.com/docs/bots

Webex-integreringar är det sätt på vilket du skapar program som fungerar för en användares räkning, dvs. om du vill visa alla utrymmen som en specifik person är medlem i ger de integreringen åtkomst till deras data. För mer information om integrationer, se:  https://developers.webex.com/docs/integrations

Var den här artikeln användbar?