Fel: Automatisk hop koppling är inaktive rad i Webex Share Screen-läge

Fel: Automatisk hop koppling är inaktive rad i Webex Share Screen-läge.


Följande fel visas när en användare försöker få åtkomst till skärm delning, men automatisk ihopparning är inaktiverat:


Användartillagd bild


Faktura Användare kan öppna diagnostiken för enhets koppling på fliken enhet i inställningar eller inställningar när Automatisk ihopparning är inaktive rad. Panelen för enhets par diagnostik visas dock tom.

Lösning:

så här löser du problemet:
  1. Klicka på Automatisk ihopparning är inaktive rad på sidan för delad visning.
Fliken enheter öppnas i fönstret inställningar eller alternativ .
  1. Beroende på vilket operativ system du använder gör du något av följande:
  • Windows : Markera rutan automatisk ihopparning och klicka på Spara .
  • Mac : Markera kryss rutan automatisk ihopparning .

Var den här artikeln användbar?