1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Schemalägg mötesalternativ anger du antalet dagar efter vilka du vill ta bort schemalagda möten, utbildningsmöten och händelser automatiskt med hjälp av följande inställning: Radera schemalagda möten, utbildningssessioner och händelser från användarnas möteslistor dagar efter mötets slut


 

Ange 0 dagar för att automatiskt ta bort möten från användarnas möteslistor när mötena avslutas.

3

Klicka på Uppdatera.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet Webbplatsalternativ anger du antalet dagar efter vilka du automatiskt vill ta bort schemalagda möten, utbildningsmöten och händelser med hjälp av följande inställning: Radera schemalagda möten, utbildningssessioner och händelser från användarnas möteslistor dagar efter mötets slut


 

Ange 0 dagar för att automatiskt ta bort möten från användarnas möteslistor när mötena avslutas.

5

Klicka på Uppdatera.