Fel 1303: Installationsguiden har inte behörighet att komma åt den här katalogen

Fel 1303: Installationsguiden har inte behörighet att komma åt den här katalogen.

Fel 1303 när du installerar Webex skrivbordsprogram.

Deltagare får fel 1303 när jag försöker delta i ett möte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Orsak:
Det här problemet uppstår när en användare inte har tillräcklig behörighet för dator-administratör att installera Webex-programvaran.

Lösning:
Logga in på datorn med en lokal dator administratörskonto för att utföra programvaruinstallationer. Du kan behöva få hjälp från din lokala IT-avdelning eller dator helpdesk för att installera programvaran.

Var den här artikeln användbar?