Hur fångar jag in Fiddler-loggar från en iPhone eller iPad?

Hur fångar jag in Fiddler-loggar från en iPhone eller iPad?

Hur skaffar jag Fiddler-loggar på en iPhone?

Går det att fånga in Fiddler-loggar på en iPad?

Lösning:
Om du vill fånga in webbtrafik med hjälp av Fiddler behöver du ett trådlöst nätverk, en iOS-enhet och en Windows-enhet.

Så här gör du för att fånga in Fiddler-loggar från en iOS-enhet:

Konfigurera Windows/Fiddler-värden så att den fångar in trafik från den mobila enheten:
 1. Hämta och installera Fiddler, och öppna sedan programmet.
 2. Gå till Tools (Verktyg) > Fiddler Options (Fiddler-alternativ) > Connections (Anslutningar), och markera kryssrutanAllow remote computers to connect(Tillåt att fjärrdatorer ansluter).
 3. Starta om Fiddler.
Obs! Se till att din brandvägg tillåter inkommande anslutningar till Fiddler-processen.
 1. Håll muspekaren över Online-indikatorn högst upp till höger i Fiddlers verktygsfält för att visa de IP-adresser som är tilldelade till Fiddler-värddatorn.
 2. Bekräfta att iOS-enheten kan nå Fiddler via navigering till http://[Fiddler-VärddatornsIP-Adress]:8888 i webbläsaren.
Sidan Fiddler Echo Service visas
 1. Verifiera att Fiddler fångar in trafik genom att gå till File (Fil) > Capture Traffic (Fånga in trafik). Det ska finnas en röd bock bredvid Capture Traffic (Fånga in trafik).

Installera Fiddlers rotcertifikat på Windows/Fiddler-värden för att dekryptera HTTPS-trafik:
 1. Hämta och installera Certificate Maker-insticksprogrammet för Fiddler på http://www.telerik.com/fiddler/add-ons
 2. Gå till Tools (Verktyg) > Fiddler Options (Fiddler-alternativ) > HTTPS och markera kryssrutan Decrypt HTTPS Traffic (Dekryptera HTTPS-trafik).
 3. Välj Ja i popup-fönstret för att göra Fiddlers rotcertifikat betrott, och klicka sedan på Ja i installationsfönstret för Fiddlers rotcertifikat.

Så här gör du för att fånga in webbtrafik från en iOS-enhet:
 1. Inaktivera alla 3G/4G-anslutningar på iOS-enheten.
 2. Gå till Inställningar > Wi-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi-nätverket för att gå till inställningsskärmen.  
Obs! iOS-enheten behöver vara på samma nätverk som Fiddler-värddatorn.
 1. Längst ned på skärmen med nätverksuppgifter trycker du på Konfigurera Proxy under HTTP Proxy.
 2. Tryck på Manuellt.
 3. Skriv in IP-adressen (eller värdnamnet) för den dator som Fiddler körs på samt portnumret 8888. Då kommer alla nätverkstrafik att dirigeras från den mobila enheten via Fiddler.
 4. På iOS-enheten går du till http://ipv4.fiddler:8888/ i en webbläsare.
 5. Längst ned på webbsidan Fiddler Echo Service hämtar du Fiddler-rotcertifikatet.
 6. Öppna filen FiddlerRoot.cer.
 7. Tryck på knappen Install (Installera).
 8. Tryck på knappen Install (Installera) igen.
Obs!På iOS 10 och senare: efter att Fiddler-rotcertifikatet har installerats, gå till Inställningar > Allmänt > Om > Inställningar för betrodda certifikat och aktivera manuellt full tillit för FiddlerRoot-rotcertifikatet. Godkänn dialogrutan som säger att en tredje part tillåts att kunna höra all din kommunikation.

Så här gör du för att duplicera problemet som du har och tillhandahålla Fiddler-loggarna till din Webex-supportkontakt:
 1. Återskapa problemet på iOS-enheten.
Webbtrafiken bör nu fångas in i Fiddler.
 1. När problemet har återskapats går du till Arkiv > Spara > Alla sessioner ...
 2. Skicka in .saz-filen till din Webex-supportkontakt för vidare utredning.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat