Hvordan registrerer jeg Fiddler-logger fra en iPhone- eller iPad-enhet?

Hvordan registrerer jeg Fiddler-logger fra en iPhone- eller iPad-enhet?

Hvordan får jeg Fiddler-logger på en iPhone?

Er det mulig å registrere Fiddler-logger på en iPad?

Løsning:
For å fange opp nettrafikk ved hjelp av Fiddler trenger du et trådløst nettverk, iOS-enhet og en Windows-maskin.

Slik registrerer du Fiddler-logger fra en iOS-enhet:

Konfigurer Windows-/Fiddler-verten for å registrere trafikk fra den mobile enheten:
 1. Last ned og installer Fiddler, og åpne deretter programmet.
 2. Gå til Verktøy > Fiddler-alternativer > Tilkoblinger, og merk deretter av for Tillat eksterne datamaskiner å koble til.
 3. Start Fiddler på nytt.
Merk: Kontroller at brannmuren tillater innkommende tilkoblinger til Fiddler-prosessen.
 1. Hold pekeren over Online-indikatoren øverst til høyre på Fiddler-verktøylinjen for å vise IP-adressen som er tilordnet Fiddler-vertsmaskinen.
 2. Kontroller at iOS-enheten kan nå Fiddler ved å gå til http://[IP-adressentilFiddler-vertsmaskinen]:8888 i nettleseren.
Siden Fiddler Echo Service vises
 1. Kontroller at Fiddler registrerer trafikk ved å gå til Fil > Registrer trafikk. Det skal være merket av for Registrer trafikk.

Installer Fiddler-rotsertifikat på Windows/Fiddler-verten for å dekryptere HTTPS-trafikk:
 1. Last ned og installer plugin-modulen Certificate Maker for Fiddler på http://www.telerik.com/fiddler/add-ons
 2. Gå til Verktøy > Fiddler-alternativer > HTTPS, og merk av i boksen Dekrypter HTTPS-trafikk.
 3. Velg Ja i popup-vinduet for å klarere Fiddler-rotsertifikatet, og klikk deretter på Ja i popup-vinduet for Fiddler-installasjonssertifikatet.

Slik registrerer du nettrafikk fra en iOS-enhet:
 1. Deaktiver alle 3G-/4G-tilkoblinger på iOS-enheten din.
 2. Gå til Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på Wi-Fi-nettverket for å gå til innstillingsskjermen.  
Merk: Wi-Fi-nettverket som iOS-enheten er på, må være på samme nettverk som Fiddler-vertsmaskinen er på.
 1. Trykk på Konfigurer proxy under HTTP-proxy nederst på skjermbildet for nettverksdetaljer.
 2. Trykk på Manuell.
 3. Skriv inn IP-adressen (eller vertsnavnet) til maskinen der Fiddler kjører, og portnummeret 8888. Dette vil rute all nettverkstrafikk fra mobilenheten gjennom Fiddler.
 4. Gå til http://ipv4.fiddler:8888/ i en nettleser på iOS-enheten.
 5. Last ned FiddlerRoot-sertifikatet fra nederst på nettstedet for Fiddler Echo Service.
 6. Åpne filen FiddlerRoot.cer.
 7. Trykk på Installer-knappen.
 8. Trykk på Installer-knappen på nytt.
Merk: På iOS 10 og nyere, etter at du har installert FiddlerRoot-sertifikatet, går du til Innstillinger > Generelt > Om > Sertifikatklareringsinnstillinger og aktiverer manuelt full klarering for FiddlerRoot-rotsertifikatet. Godta i dialogboksen med meldingen om at dette vil tillate en tredjepart å tyvlytte på all kommunikasjonen din.

Gjenskap problemet du har, og gi Fiddler-loggene til Webex-kundestøtterepresentanten:
 1. Reproduser problemet på iOS-enheten.
Nettrafikken skal nå registreres i Fiddler.
 1. Etter at problemet har blitt reprodusert, går du til Fil > Lagre > Alle økter...
 2. Send inn SAZ-filen til Webex Support-representanten for videre undersøkelser.

Var denne artikkelen nyttig?