Hur hämtar jag chattloggar från en nätverksbaserad inspelning?

Hur hämtar jag chattloggar från en nätverksbaserad inspelning?

Om chattloggar inte sparats, går det då att hämta en chatt från en nätverksbaserad inspelningsfil?

Hur kan jag visa chatten från mitt möte om jag inte hittar chattloggarna?

Obs! Den här artikeln avser endast nätverksinspelningar i . ARF-format. I. MP4-inspelningar som du bara kan visa chatten och exportera chattloggar är inte ett alternativ.

Lösning:

Försök först att hitta chattloggarna på din dators hårddisk. Se: WBX57714 – Var på hårddisken sparas chattarna i ett möte?
Om du inte kan hitta chattloggarna kan du återskapa chatten från nätverksbaserad inspelning (NBR) om mötet spelades in.

Så här hämtar du chattloggar från din nätverksbaserade inspelningsfil i .ARF-format:

  1. Öppna den nätverksbaserade inspelningen med alla paneler.
  2. Expandera chattpanelen.
  3. Markera alla (Ctrl+A) textmeddelanden och Kopiera (Ctrl+C)
  4. Öppna Anteckningar och Klistra in (Ctrl+V) chattloggarna.

Obs! Du kan behöva redigera dina inspelningsinställningar för att aktivera chattpanelen för din inspelning.

Om du vill visa chatten från ditt . WP4-filformat:

  1. Öppna t. Återutde vid MP4-återinsamling.
  2. Expandera chattpanelen för att visa chatten. 

Var den här artikeln användbar?