Hvordan henter jeg chatloggene fra en nettverksbasert innspilling?

Hvordan henter jeg chatloggene fra en nettverksbasert innspilling?

Hvis chatlogger ikke ble lagret, kan chat hentes fra en NBR-fil (Network Based Recording)?

Hvordan kan jeg se chatten fra møtet mitt hvis jeg ikke finner chatloggene?

Merk: Denne artikkelen gjelder bare nettverksinnspillinger i . ARF-format. I. MP4-opptak du bare kan se chat- og eksportchatloggene er ikke et alternativ.

Løsning:

Prøv først å finne chatloggene på datamaskinens harddisk. se: WBX57714 - Hvor lagres chattene i et møte på harddisken?
Hvis du ikke finner chatloggene, kan det hende du kan gjenopprette chatten fra nettverksbasert innspilling (NBR) hvis møtet ble spilt inn.

Slik henter du chatloggene fra NBR-filen i . ARF-format:

  1. Åpne nettverksbasert innspilling med alle paneler.
  2. Utvid Teksttelefonpanel.
  3. Merk alt (Ctrl+A) tekstmeldingen og Kopier (Ctrl+C)
  4. Åpne Notisblokk og Lim inn (Ctrl+V) chatloggene.

Merk: Det kan hende du må redigere innspillingsinnstillingene for å aktivere chatpanelet for innspillingen.

Hvis du vil vise Chat fra ditt . WP4 filformat:

  1. Åpne . MP4 rekoding.
  2. Utvid Chatpanel for å vise chatten. 

Var denne artikkelen nyttig?