Fel: "WebEx-programmet har stött på ett problem och måste stängas" på Windows 8,1

Fel: "WebEx-programmet har stött på ett problem och måste stängas" på Windows 8,1.

WebEx program fel vid försök att starta/delta i sessioner med Windows 8,1.

WebEx på Windows 8,1 kraschar med program fel vid försök att ansluta till mötet.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Lösning:

Så här åtgärdar du problem med WebEx-program krascher i Windows 8,1:

  1. Avinstallera WebEx Mötes klient:
  2. Installera WebEx Meetings-klienten. Om du behöver hjälp, se:
  3. Utför Windows-uppdateringar.

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up