Om du vill dölja Microsoft Teams-knappen på startskärmen följer du instruktionerna här.

När du använder WebRTC kan användare endast delta i Microsoft Teams-möten med OBTP (One Button to Push).

WebRTC

För att du ska kunna aktivera Microsoft team WebRTC Call måste hybridkalendern vara på. Se till att webbmotorn också är på, följ annars stegen härför att aktivera den. Du behöver programvaruversionen CE9.14.3 för enheter som är länkade till Webex edge.

Inställningen för anonym koppling är aktiverad som standard i Microsoft Teams. Om den är avstängd kan du aktivera den i Microsoft Teams så att enheter kan ansluta via WebRTC. Mer information om hur du aktiverar den här inställningen finns här.


WebRTC fungerar inte med Microsoft Teams liveevenemang. Om användare får en OBTP-deltagarlänk i ett e-postmeddelande med livehändelser aktiveras inte OBTP på deras enhet. För att delta i Live Events-möten måste användarna använda Microsoft Teams eller en webbläsare.

För WebRTC-kopplingar stöds följande URL:er: teams.microsoft.com, gov.teams.microsoft.us, dod.teams.microsoft.us, login.microsoftonline.us, login.microsoftonline.com, och app.whiteboard.microsoft.com.

Om användare använder valvlänkar eller något e-postsäkerhetsprotokoll som ändrar webbadressen till ett Microsoft Teams-möte, fungerar inte heller OBTP.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter .

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer. Aktivera Aktivera Microsoft Teams.

Molnbaserat videointeroperabilitet (CVI)
  1. Om du vill att användare ska kunna delta i möten via Microsoft Teams-knappen med CVI går du till sidan Enheterhttps://admin.webex.com och väljer Alla konfigurationer.

  2. För att användare ska kunna ange videokonferens-ID efter att ha valt Microsoft Teams-knappen måste du konfigurera följande konfiguration. Det här alternativet är inte aktiverat som standard:

    1. Användargränssnitt > Funktioner >Ring > JoinMicrosoftTeamsCVI >Auto

    2. Om du vill ange standardvärdnamnet för CVI ställer du in följande konfiguration: Användargränssnitt > MeetingJoin CVITenants

      Standardvärdnamnet används i kombination med videokonferens-ID för att generera rätt SIP-URI.