Här kan du läsa mer om de portnummer, protokoll, IP-adressintervall och domäner du måste godkänna innan du använder Cloud-Connected UC.

Förutsättningar

 • Kontrollera att du kan logga in på Control Hub. Mer information finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

 • Bandbreddsanvändning: För ett större kluster bör du kontrollera att du har minst 2 Mbit/s i bandbredd.

 • Nätverksproxy: CCUC-tjänsten stöder både oautentiserade och autentiserade HTTP-proxyservrar. Den proxyautentisering som stöds är Basic och Digest.

 • Aktivera stöd för WebSocket-trafik.

 • Molnport 443 för Cloud-Connected UC måste kunna nås från kundmiljön.

 • Aktivera CDR och CMR i Unified CM.

 • Konfigurera Unified CM-kluster med NTP (Network Time Protocol). NTP-servern måste synkroniseras med den internationella UTC-klockan.

Trafiktyper

Data över HTTPS-anslutningar är endast utgående och använder URL:er för kommunikation.

Cloud-Connected UC har endast stöd för TLS version 1.2.

URL:er som krävs för åtkomst till CCUC-tjänsten

Om din organisation använder en proxyserver ska du kontrollera att du kan komma åt följande URL:er.

*.ucmgmt.cisco.com

*.webex.com

IP-adresser väljs från de tillgängliga adresspoolerna för Cisco och Amazon Web Services (AW).

Datakryptering i transit

Cloud-Connected UC-agenter verifierar anslutningen till Cloud-Connected UC med ett certifikat (Hydrant-certifikat). Detta säkerställer att certifikaten som presenteras när en TLS-session etableras kan valideras mot betrodda rot-CA-certifikat. Betrodda rot-CA-certifikat har installerats i enhetens operativsystem.

Cloud-Connected UC erbjuder inte OSCP-tillägg (Online Certificate Status Protocol) för att kontrollera SSL-certifikatets giltighet.


För närvarande stöds endast TLS-version 1.2.

Produkt

Version

Kryptering

Unified CM

11.5 till 12.0 ( x)

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

14.0 och senare

 • ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

 • ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

 • ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

 • ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

 • DH-DSS-AES256-GCM-SHA384

 • DH-RSA-AES256-GCM-SHA384

 • DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

 • DH-DSS-AES128-GCM-SHA256

 • DH-RSA-AES128-GCM-SHA256

 • DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

 • ECDHE-RSA-AES256-SHA384

 • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

 • ECDHE-RSA-AES256-SHA

 • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

 • DHE-RSA-AES256-SHA256

 • DH-RSA-AES256-SHA256

 • DH-DSS-AES256-SHA256

 • DHE-RSA-AES256-SHA

 • DH-RSA-AES256-SHA

 • DH-DSS-AES256-SHA

 • ECDHE-RSA-AES128-SHA256

 • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

 • ECDHE-RSA-AES128-SHA

 • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA

 • DHE-RSA-AES128-SHA256

 • DH-RSA-AES128-SHA256

 • DH-DSS-AES128-SHA256

 • DHE-RSA-AES128-SHA

 • DH-RSA-AES128-SHA

 • DH-DSS-AES128-SHA

 • DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA

 • DH-RSA-CAMELLIA256-SHA

 • DH-DSS-CAMELLIA256-SHA

 • DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA

 • DH-RSA-CAMELLIA128-SHA

 • DH-DSS-CAMELLIA128-SHA

 • AES256-GCM-SHA384

 • AES128-GCM-SHA256

 • AES256-SHA256

 • AES256-SHA

 • AES128-SHA256

 • AES128-SHA

 • CAMELLIA256-SHA

 • CAMELLIA128-SHA

Vad göra härnäst