Vi rekommenderar att du delar ditt administrativa ansvar inom din organisation. Även i små organisationer bör du ha fler än en person som håller den fullständiga administratörsrollen för att säkerställa tillgänglighet.

Som fullständig administratör kan du tilldela olika administrativa roller till personer i din organisation. Det innebär att du kan effektivisera ansvarsområdena och dela ansvar för hanteringen av organisationen.

Till exempel har en efterlevnadsansvarig privilegier att få åtkomst till användargenererat innehåll i rätts-/efterlevnadssyfte. Detta är troligtvis en annan person än en supportadministratör som kan se mötesanalys och felsökningsinformation.

Den här artikeln beskriver hur du hanterar administrativa roller och listar privilegierna som förknippas med varje roll.

Om du hanterar flera Webex-organisationer åt dina kunder bör du även läsa avsnittet Partnerroller i den här artikeln.

1

Logga in på https://admin.webex.com, gå till Användareoch välj en användare.

(Om du är en partner öppnar du först kundorganisationen där du vill tilldela roller och sedan få åtkomst till organisationens sidan Användare.)
2

På användarens profilflikhittar du Administratörsroller .

Det finns en kommaavgränsad lista över användarens administrativa roller (eller "Ingen").
3

Klicka på listan för att öppna rolltilldelningskontrollen.

Control Hub-widgeten för tilldelning av en användares administrativa roller
4

Välj roller för användaren.

För webbplatsadministratörsroller för möten klickar du påRedigera bredvid Webex-webbplatsadministratörsroller. Välj sedan roller för varje Webex-webbplats som du vill att användaren ska hantera.


 

Om du ändrar organisationsrollen för en användare som har en befintlig - tjänstroll kan du påverka deras befintliga tjänsteroller. Granska användarens tjänsteroller om du ändrar deras organisationsroll.

5

Klicka på Spara.

Om du vill se vilka som har en specifik roll eller roller:

1

Logga in på https://admin.webex.comoch öppna sidan Användare.

2

Använd filterkontrollen för att välja vilka roller du vill hitta.

Denna åtgärd uppdaterar användarlistan, för att endast visa de användare som har de valda rollerna.

Du kan exportera en fullständig eller filtrerad lista över administratörer i din organisation som en CSV-fil för att hantera flera samtidigt. Följande tabell visar de data som CSV-filen exporterar.

Kolumnnamn

Beskrivning

För-/efternamn

Namnen (förnamn<space>) på de exporterade administratörerna.

Användar-ID/E-post

De exporterade användarnas unika ID (e-postadresser).

Administratörsroll

Kommaseparerade listor över administrativa roller som de exporterade användarna har.

1

Logga in på https://admin.webex.comoch öppna sidan Användare.

2

Filtrera användarlistan efter de roller du vill se.

3

Klicka på Export längst upp till höger.

CSV-filen hämtas automatiskt när den är klar.

 

Om du exporterar en filtrerad lista ska du vänta tills CSV-filen har hämtats innan du ändrar filtret. Annars får du den uppdaterade filtrerade listan i den aktuella nedladdningen av CSV-filen.

Varje roll avgör vilken behörighetsnivå du har iControl Hub. Om du har fullständiga administratörsbehörigheter kan du tilldela en eller flera roller till alla användare i din organisation.

När ditt konto först konfigureras blir administratören från partnerorganisationen fullständig administratör för din organisation och kan konfigurera ytterligare administratörer.

Användare som du lägger till i din organisation har inga administratörsbehörigheter först. Här är en lista över de ansvarsområden som du kan tilldela:


 

Den här tabellen visar endast organisationsomfattande administrativa roller. För mer information om tjänstespecifika administratörsroller, till exempel Webex-webbplatsadministratör och Webex Contact Center-administratör, kan du läsa om dem i avsnitten nedan.

Åtkomst

Fullständig administratör

Skrivskyddade administratörsprivilegier

Supportadministratör

Användar- och enhetsadministratör

Enhetsadministratör

Kontroll tjänstemän

Avancerad felsökning

Lägg till/ta bort användare och tilldela licenser

Skrivskyddad

Tilldela roller till användare

Skrivskyddad

Enhetshantering

Skrivskyddad

Företagspolicy och mallar

Skrivskyddad

Analyser och rapporter

Skrivskyddad

Felsökning

Skrivskyddad

Licenser och uppgraderingar

Skrivskyddad

Organisationsinställningar

Skrivskyddad

Appintegreringar

Skrivskyddad

Webex webbplatshantering

Skrivskyddad

Granskningslogg för administratörsåtgärder

Åtkomst till användargenererat innehåll

Rättslig kvark?ning

Åtkomst till pågående möten

Tillgång till direktsända möten

E-postaviseringar till produkter

Den här rollen ger fullständiga administratörer, skrivskyddade administratörer och supportadministratörer åtkomst till sidan Livemöte på fliken Felsökning och låter fullständiga administratörer delta i pågående möten med bara ett knapptryck. Om mötesdeltagare har problem under möten kan administratörer med den här rollen snabbt hitta de mötena du vill delta i och hjälpa till att sortera ut problemen.

Mer information om sidan Live-möten och funktionen för att delta i administratör finns i Avancerad diagnostik och felsökning i kontrollhubben.


 

Fullständiga administratörer kan tilldela rollen Avancerad felsökningsåtkomst till en annan fullständig administratör, skrivskyddad administratör eller supportadministratör inom sin organisation. Fullständiga administratörer kan inte tilldela rollen Avancerad felsökningsåtkomst till sig själva. En annan fullständig administratör måste tilldela dem rollen.


 

Du kan endast tilldela administratörsroller för Webex-webbplatser till användare i Control Hub-hanterade möteswebbplatser. Dessa roller kan inte tilldelas i Control Hub för att hantera webbplatsadministration hanterade möteswebbplatser.

Webex-webbplatsadministratörer har endast åtkomst till användarna och inställningarna för den Webex-webbplats som de är tilldelade till i Control Hub. Du kan tilldela en användare som administratör för mer än en Webex-webbplats. Om din organisation har många Webex-webbplatser att hantera kan du tilldela användare som Webex-webbplats, Webex-användare eller skrivskyddade Webex-administratörer för att definiera ägarskap och dela upp administrativa behörigheter för varje Webex-webbplats.

Webex-webbplatsadministratörer och Webex-användaradministratörer kan endast Webex Meetings-relaterade inställningar för användare i kundorganisationer som de tilldelats till.


 

Webex-webbplatsadministratörer använder ingen Webex Meetings för Webex-webbplatsen som de är tilldelade till, men de kommer inte ha några värdprivilegier. Om du vill att en Webex-webbplatsadministratör ska ha värdprivilegier kan du tilldela dem en värdlicens.

Åtkomst

Webex webbplatsadmin

Webex-användaradministratör

Webex-skrivskyddad administratör

Användarhantering

(Användarinställningar)

(Användarinställningar)

Skrivskyddad

Analyser och rapporter

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Licenser*

Skrivskyddad

Tilldela roller*

Skrivskyddad

Skrivskyddad

Webbplatskonfiguration*

Skrivskyddad

Skrivskyddad


 

* Endast för deras tilldelade Webex-webbplatser.

Webex Contact Center ger en dedikerad roll som administratör för Contact Center-tjänsten som gör det möjligt för användare att administrera och hantera tjänsten och licenserna för kontaktcenter. Den här rollen kan tilldelas externa administratörer och användare inom kundorganisationen. Mer information om administratörsroller för Contact Center finns i den här artikeln.

Följande tabell beskriver de contact center-specifika privilegierna för alla administratörsroller i Control Hub:

Kundorganisation

Extern organisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

 • Kan administrera alla funktioner i contact center.

 • Kan utföra alla användarhanteringsaktiviteter för kontaktcenter såsom:

  • Lägga till eller ta bort användare i kundorganisationen.

  • Tilldela, redigera eller ta bort kontaktcenterlicenser från användare.

  • Lägg till eller återkalla administratörsrollen för Contact Center-tjänsten från externa administratörer.

Kan utföra alla administrativa aktiviteter på liknande sätt som för fullständiga administratörer från en kundorganisation, med följande undantag:

 • Administratören kan inte lägga till eller återkalla administratörsrollen för Contact Center-tjänsten från andra externa administratörer.

Tjänstadministratör för Contact Center

Ej tillämpligt

Kan utföra alla administrativa aktiviteter på liknande sätt som för fullständiga administratörer från en kundorganisation, med följande undantag:

 • Administratören kan inte lägga till eller återkalla administratörsrollen för Contact Center-tjänsten från andra externa administratörer.

Administratör för tillhandahållande

Ej tillämpligt

 • Kan utföra alla administrativa aktiviteter i kontaktcenter som en fullständig partneradministratör kan utföra.

 • Det går inte att utföra några aktiviteter för användarhantering och kan endast visa listan över andra externa administratörer i organisationen.

Ej tillämpligt

Skrivskyddad administratör

Det går inte att få åtkomst till administrativa gränssnitt i Webex Contact Center (kontrollhubben och administrationsportalen).

Kan komma åt administrationsgränssnittet i Webex Contact Center (portal för kontrollhubb och hantering) endast i skrivskyddade läge.

Administratörsrollen Webex Events har åtkomst till Webex Events användare (tidigare Socio) och kan ge andra åtkomst.

När användaren med den här rollen loggar in på Control Hub kan de:

 • Se sidan >Events .
 • På den sidan klickar du på Webex Events för att öppna Socio.

  (Administratörer som inte har den här specifika rollen ser en inaktiv knapp)

Du kan lägga till vem som helst utanför din organisation som en extern administratör. Administratörer från en partnerorganisation anses också vara externa administratörer i din organisation. Du kan även hantera externa administratörsbehörigheter och definiera dem som externa fullständiga administratörer, externa skrivskyddade administratörer och etableringsadministratörer. Tillhandahållande administratörer läggs till när en partner tillhandahållande dittWebextjänstebeställningar.

Du kan när som helst ta bort externa administratörer från din organisation. Men så länge det finns ett aktivt säljrelation mellan din organisation och partnern som du har köpt tjänster från kan den partnern återfå åtkomst till din organisation genom att tilldela sig rollen som tillhandahållande administratör, vilket innebär att partnern alltid kommer att ha åtkomst till din organisation. Partnern kan inte tilldela sig åtkomst som fullständig administratör. Om du inte vill att partnern som du har köpt tjänster från ska ha åtkomst till din organisation alls måste du kontakta partnern.


 

Alla utanför din organisation som har åtkomst till organisationens Kontrollhubb visas i avsnittet Användare under fliken Externa administratörer.

Supportpersonal som arbetar med din organisation har i regel rollen som skrivskyddade administratör. Skrivskyddad administratörsåtkomst återkallas automatiskt efter ett tag. Du kan ge eller neka administratörsåtkomst till alla.

Åtkomst

Extern fullständig administratör

Extern skrivskyddade administratör

Administratör för tillhandahållande

Användarhantering

Skrivskyddad

X

enhetshantering

Skrivskyddad

X

Företagspolicy och mallar

Skrivskyddad

X

Felsökning

Skrivskyddad

X

Stödstatistik och aviseringar

Skrivskyddad

X

Licenser och uppgraderingar

Skrivskyddad

För tjänsterna som partnern sålde.

Tilldela roller

Skrivskyddad

X

Provisionbeställningar

X

För tjänsterna som partnern sålde.

Lägg till och ta bort webbplatser

För webbplatserna som tillhör den prenumeration som partnern sålde.

X

För tjänsterna som partnern sålde.

Lägg till externa administratörer

X

X

X


 

Externa administratörer kan inte lägga till ytterligare externa administratörer i din organisation.

Tilldela externa administratörer som fullständiga, skrivskyddade eller provisioneringsadministratörer för att tydligt kunna definiera vad deras behörigheter är i din organisation. Att dela ut administrativa ansvarsområden kan också säkerställa större ansvarsskyldighet inom organisationen.

Du kan lägga till vem som helst utanför din organisation som en extern administratör för att hjälpa dig att upprätthålla dinWebextjänster och användare. Externa administratörer kan inte lägga till ytterligare externa administratörer i din organisation.


 

Användare i kostnadsfria organisationer som registrerar sig själv kan läggas till som externa administratörer. Men användare som ingår i konsumentorganisationen kan inte läggas till som en extern administratör. Control Hub visar ett fel när du försöker verifiera e-postmeddelanden till användare som finns i konsumentorganisationen.

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.compå och öppna sidan Användare.

2

Filtrera användarlistan efter Alla externa administratörer för att se listan över externa administratörer.

3

Klicka på Lägg till extern administratör.

4

Ange administratörens e-postadress och klicka på Bekräfta e-postadress .

5

Om den här användaren tillhör en partnerorganisation som hanterar din prenumeration väljer du Fullständiga administratörsprivilegier eller Privilegier som administratör för tillhandahållande. Om de kommer från någon annan organisation väljer du:

 • Fullständig administratör
 • Skrivskyddade administratörsprivilegier
 • Kontakta serviceadministratör för Contact Center (om tillämpligt)
 • Webex-webbplatsadministratör (om tillämpligt). Du kan sedan välja att tilldela användare som fullständiga, skrivskyddade eller användaradministratörer för varje Webex-webbplats.
6

Klicka på Okej.

Du kan välja vilken information som delas eller hålls kvar hos externa administratörer.

Som fullständig administratör i din organisation kan du även justera administratörsbehörigheter för externa administratörer.

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.compå och öppna sidan Användare.

2

Filtrera användarlistan efter Alla externa administratörer för att se listan över externa administratörer.

3

Välj användaren du vill redigera.

4

Välj något av följande:

 • För att befordra administratören till fullständig administratör markerar du Fullständiga administratörsbehörigheterunder Administratörsroller.

  Om administratören har skrivskyddade privilegier kan du befordra dem genom att gå till administratörsrollerna och välja Fullständiga administratörsprivilegier.

 • Om du vill degradera administratören till en administratör för tillhandahållande avmarkerar du kryssrutan Fullständiga administratörsprivilegier under Administratörsroller.

  Om administratören konfigurerades med skrivskyddade privilegier och tidigare befordrades till fullständig administratör kan du degradera dem genom att gå under Administratörsroller och välja Skrivskyddade administratörsprivilegier.

 • Om du vill återkalla administratörsbehörigheten fullständigt klickar du på Återkalla administratörsbehörighet under Återkalla administratörprivilegier och väljer sedan Återkalla privilegier.


   

  När administratörsbehörigheten återkallas raderas administratörens samtliga register och de måste läggas till igen för att återställa dem.

Partnerroller är endast tillgängliga för dig när du hanterar Webex-organisationer åt dina kunder. När du loggar in på https://admin.webex.comvisas en lista över dina kundorganisationer. Det innebär att du är inloggad i Partner Hub och att du har en partnerroll i en partnerorganisation.

Om du inte ser en lista över kunder när du loggar in på https://admin.webex.comhar ditt Webex-konto ingen partnerroll. Du är inloggad i Control Hub som administratör i din egen Webex-organisation. Övriga delar av den här artikeln är mer relevanta för dig.

Fullständiga säljadministratörs- och säljadministratörsroller är endast tillgängliga för partnerorganisationer i Control Hub. Fullständiga administratörer och andra sälj fullständiga administratörer i partnerorganisationer kan tilldela den fullständiga säljadministratörsrollen eller rollen säljadministratör till andra användare.

Fullständiga säljadministratörer och säljadministratörer som etablerar en Webex-tjänst beställning kan antingen skapa en ny kundorganisation eller etablera en beställning för en befintlig. Om en fullständig säljadministratör eller säljadministratör skapar en ny kundorganisation tilldelas han/hon automatiskt fullständiga administratörsbehörigheter till kundorganisationen. Om kunden finns tilldelas den administratörsrollen för tillhandahållande.


 

När som helst kan en fullständig administratör i en kundorganisation ändra eller ta bort en administratörs roll från partnerorganisationen. Om din organisation sålde tjänsterna till kunden kommer du dock alltid att ha åtkomst till kundens Control Hub som tillhandahållande administratör. Alla administratörer inom en partnerorganisation kommer även fortsättningsvis att ha administrativ åtkomst till kundens kontrollhubb om minst en av dem lämnas kvar som administratör i kundorganisationen.

Åtkomst

Fullständig administratör

Fullständig försäljningsadministratör

Försäljningsadministratör

Administratör för tillhandahållande

Hantera partnerorganisationen

Hantering av kundorganisationen

(Alla kunder som hanteras av partnerorganisationen.)

(Endast tilldelade kunder.)

(Endast tilldelade kunder.)

Tilldela säljadministratörsroll

Tillhandahålla Webex-beställningar av partnerorganisationen

Gör Webex-beställningar åt kunder

För tjänsterna som partnern sålde.

Starta och hantera provperioder för Webex

Som fullständig administratör eller säljadministratör kan du tilldela alla användare i organisationen rollen som säljadministratör eller säljadministratör.


 

Om du har både fullständiga administratörs- och sälj fullständiga administratörsroller kan du ta bort rollen som sälj fullständig administratör från dig själv och tilldela den till en annan användare.

En användare kan ha rollen som fullständig säljadministratör eller säljadministratör samt fullständig administratör.

1

Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till Administratörer ochklickar på Nya administratörer.

2

Ange e-postadressen till den användare som du vill lägga till som säljadministratör och klicka på Validera.

3

Välj att göra användaren till en:

 • Säljadministratör om du vill tilldela specifika kunder som de ska hantera.
 • Fullständig säljadministratör om du vill att de ska hantera alla kunder i din organisation.
4

Klicka på Okej.

Säljadministratörer har endast åtkomst till kundorganisationer som du har tilldelat dem att hantera.

1

Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till Administratörer och väljer en administratör.

2

Under Hantera kundorganisationeranger du kundens organisationsnamn eller organisations-ID som du vill att säljadministratören ska hantera.

3

Klicka på Lägg till.