Vi presenterar Cisco Room USB

Cisco Room USB är en videokonferenslösning för små utrymmen och styrs med en fjärrkontroll eller direkt via din programvaruklient. Den ger utmärkt video- och ljudupplevelse i möten, med funktioner som automatisk brusreducering och med bästa möjliga översikt. När den inte används kan du visa anpassat innehåll med digital skyltning och lägga till anpassad märkning på skärmen. Room USB fungerar också som lokal hubb för innehållsdelning och ansluter från din dator till skärmen med en HDMI-kabel.

Du kan bara registrera Room USB som en delad enhet.

När den registrerats till Cisco Webex är följande funktioner tillgängliga:

 • Webex Control Hub, som ger fjärrhantering, programuppgraderingar och analys

 • Digital skyltning och anpassning

 • Trådlös delning via din webbläsare

 • Smarta rum, med personräkning för användningsstatistik och automatisk skärmintegration via HDMI

Aktivera en Cisco-enhet

Innan du börjar

När du registrerar din enhet i Board-, Desk- eller Room-serien till Cisco Webex kan du administrera den från Control Hub. Mer information om Control Hub finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

Innan du börjar konfigurera enheten ska du skapa en arbetsyta och en 16-siffrig aktiveringskod i Control Hub. Läs om hur du skapar en arbetsyta och en aktiveringskod för en enhet.

Information om hur du lägger till Cisco Webex Calling och andra tjänster finns i Lägga till tjänster på en befintlig arbetsyta med Cisco Boards, rums- och skrivbordsenheter . Observera att du inte kan lägga till Cisco Webex Calling till Room USB.

Enheten levereras med förinstallerad programvara och alla uppdateringar installeras automatiskt. Om en programuppdatering är tillgänglig när du registrerar en ny enhet för första gången rekommenderar vi att du uppgraderar den. Mer information om programvaruuppdateringar finns i avsnittet Automatiska programvaruuppdateringar.

1

Installera och koppla in de nödvändiga kablarna enligt anvisningarna i installationshandboken. När enheten är inkopplad startar den automatiskt och kontrollerar nätverksanslutningen. Om nätverksanslutningen fungerar söker enheten efter uppdateringar av RoomOS och installerar eventuella nya versioner som hittas. Om det är problem med anslutningen visas ett felmeddelande som anger vad felet kan bero på.

2

När programvaran har uppdaterats startas konfigurationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina nätverksinställningar, ange aktiveringskod och kontrollera skärmen, kameran och ljudet.

Du kan antingen ändra språkinställningarna innan du startar konfigurationsguiden eller efteråt via menyn Inställningar.

Tidsformatet baseras på inställningen för tidszon och kan inte konfigureras separat.

Använd Wi-Fi på rums-USB

På rums-USB kan du välja att använda antingen trådbunden eller trådlös nätverksanslutning.

Du kan växla mellan kabelanslutning och Wi-Fi anslutning från menyn Enhetsinställningar . Du behöver fjärrkontrollen för att få tillgång till menyn.

Du måste koppla bort Ethernet-kabeln för att kunna använda Wi-Fi.

Följande autentiseringstyper stöds:

 • Öppen

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Enheten kommer bara ihåg ett nätverk i taget. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

1

Tryck på returknappen på fjärrkontrollen och navigera till Enhetsinställningar. Gå till Nätverksanslutning och välj WiFi.

2

Välj det trådlösa nätverket du vill ansluta till.

3

Om nätverket kräver autentisering anger du lösenordsfrasen och väljer sedan Anslut.

Avancerade inställningar och administration

Följ länkarna nedan för mer information om åtkomst till avancerade konfigurationer av Room USB på Control Hub, inställning av funktioner som digital skyltning och anpassning, nätverksinställningar och rumskonfiguration.

Avancerade inställningar i Control Hub

Tillgängliga funktioner

Nätverksinställningar

Guider för installation och rumsinställning

Uppgradera Room USB till ett Room Kit Mini

Du kan enkelt uppgradera din Room USB till ett Room Kit Mini genom att köpa ett uppgraderingskit. Uppgraderingspaketet innehåller en nyckel för licensuppgradering och en Cisco pekkontroll. När du får pekkontrollen ska du bara ange licensnyckeln så ändras Room USB till Room-paket Mini.

Uppgradering ger följande:

 • Öppen åtkomst till API:er och makron

 • Möjlighet att starta möten direkt från pekkontroll istället för datorn

 • Cisco Proximity, som möjliggör trådlös delning via appen Webex