Za pomocą funkcji spotkań na telefonie można dołączać się do Webex spotkań użytkownika Możesz także widzieć swoje nadchodzące spotkania i otrzymywać powiadomienia o zakończeniu spotkania. Używaj funkcji Meetinggs z funkcją Share i współpracuj ze swoimi współpracownikami.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Gdy dołączysz do spotkania, możesz wyświetlić informacje o każdym z uczestników za pomocą przycisku uczestnicy.

Na podłączonym ekranie HDMI są wyświetlane następujące elementy:

 • Uczestnicy aktywni w spotkaniu. Wyświetlacz zmienia się w miarę uczestnictwa różnych osób w spotkaniu.

 • Stan każdego wyświetlanego uczestnika, w tym aktywnego mówcy, wyciszonych uczestników oraz uczestnika, który współdzieli ekran.

Podczas spotkania można sterować woluminem układu głośnomówiącego z ikoną wyciszania i głośności połączenia z ujemną symbolem po lewej stronie i znakiem dodatnim po prawej stronie.

Możesz wyświetlić zaplanowane spotkania Webex. Możesz również dołączyć do spotkania, jeśli właśnie się ono rozpoczyna.

1

Dotknij opcji spotkań .

2

Przewiń listę zaplanowanych spotkań. Wybierz spotkanie, aby wyświetlić informacje o spotkaniu.

3

Dotknij przycisku Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Jeśli Twój telefon łączy się z kalendarzem online, otrzymasz powiadomienie, gdy spotkanie ma się rozpocząć.

Kiedy nadchodzi czas rozpoczęcia spotkania, na ekranie HDMI wyświetlane są szczegóły spotkania. Na telefonie widzisz powiadomienie o spotkaniu.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Stuknij przycisk Dołącz, aby dołączyć do spotkania Webex.
 • Stuknij opcję Przypomnij później, jeśli chcesz otrzymać drugie powiadomienie.
 • Dotknij opcji Ignoruj, aby zignorować spotkanie.

Webexch spotkań można dołączać bezpośrednio do telefonu za pomocą Webex dołączania .

Zanim rozpoczniesz

Potrzebny jest numer spotkania. Jest to 9- do 11-cyfrowy numer na zaproszeniu na spotkanie.

1

Dotknij opcji WebEx dołączania

2

Wpisz numer spotkania i dotknij przycisku Dołącz.

Pasek LED świeci na zielono.

Do spotkania można dołączyć z telefonu, podając numer spotkania Webex. Jest to prosty sposób na dołączenie do spotkania, jeśli nie masz kalendarza online.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Zanim rozpoczniesz

Uzyskaj numer spotkania z zaproszenia na spotkanie Webex. Niektóre spotkania mają również hasło.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia .

2

Wprowadź numer spotkania.

3

(Opcjonalnie) Wprowadź swoje hasło spotkania, jeśli je posiadasz.

4

Dotknij opcji Dołącz.

Jeśli sparujesz swój telefon z komputerem, możesz dołączyć do spotkania Webex z poziomu aplikacji spotkań. Dzięki temu do pracy można wykorzystać telefon i ekran HDMI.

Kiedy nadchodzi czas rozpoczęcia spotkania, na komputerze pojawia się powiadomienie o spotkaniu.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Zanim rozpoczniesz

Należy sparować telefon z aplikacją do spotkań.

Na ekranie komputera wybierz opcję Rozpocznij spotkanie.

Podczas spotkania Webex użytkownik może wyświetlać informacje o każdym z uczestników swojego telefonu. Informacje te obejmują następujące pozycje:

 • Lista osób w ramach uczestnictwa.

 • Stan każdego wyświetlanego uczestnika, w tym aktywnego mówcy, wyciszonych uczestników oraz uczestnika, który współdzieli ekran.

Widać też powiadomienie, jeśli uczestnik dołączy lub opuści spotkanie.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Zanim rozpoczniesz

Dołączanie do spotkania.

Wybierz pozycje Uczestnicy.

Jeśli administrator skonfigurował ją, można dołączyć się do spotkania Microsoft zespoły z urządzenia i współpracować ze współpracownikami lub klientami.

Dzięki tej integracji można wykonywać następujące czynności:

 • Przyłącz się do spotkania za pomocą jednego przycisku, aby wypchnąć spotkanie w programie Microsoft zespoły Team. Ten składnik wymaga dodania zasobu kalendarza do spotkania lub przekazania zaproszenia do pokoju.

 • Udostępnianie treści podczas spotkania za pomocą kabla HDMI.

 • Wyświetlanie treści udostępnionych przez innych uczestników spotkania.

 • Wyświetl listę uczestników spotkania zawierającą status wyciszenia i udostępniania każdej osoby. Aktywny głośnik nie jest wyświetlany.