För att få åtkomst till startguiden för en tidigare konfigurerad Room Navigator måste du utföra en fabriksåterställning. Tryck länge på namnet i det övre vänstra hörnet på skärmen för pekkontroller för att få detta alternativ.


  • Rumsbokning är endast tillgänglig för delade enheter.

  • Rumsbokning är tillgänglig för molnregistrerade enheter.

  • Rumsbokning är tillgänglig för enheter kopplade till Edge för enheter när molnhanterad programvaruuppgradering och Allow Control Hub för att hantera konfigurationer är aktiverat.

Om du vill Webex Room Navigator för rumsbokning måste du gå via startguiden.

1

Parkoppla pekskärmen till rumsenheten enligt beskrivningen i Anslut pekenhet till en rumsenhet eller en Webex Board via nätverket (LAN).

2

Ställ in enhetstypen till Rumsbok.


Panel för enhetstyp
3

Välj om rummets navigator finns inuti eller utanför ett rum.


Platspanel

 
Detta beror på hur data från fråga samlas in och tillhandahålls Control Hub (t.ex. temperatur, kvalitet eller air quality). När enheten befinner sig utanför rummet blandas inte data från rummet med data från telefonens dator.

Fabriksåterställning

Du kanske måste utföra en fabriksåterställning för att parkoppla rumsnavigatören med en annan rumsenhet eller konfigurera den som en kontroll.

När Rums navigator är i rumsbokningsläget finns ett fabriksåterställningsalternativ genom att trycka på och hålla (5–6 sekunder) på rumsnamnet i skärmens övre vänstra hörn.

När du knackar på Fabriksåterställning uppmanas du att bekräfta ditt val innan rumsnavigatorn återställs till fabriksinställningarna.


Fabriksåterställning