Webbplatsadministratörer kan aktivera Google Kalender att arbeta med Cisco Webex skrivbordsprogram på Windows-datorer.

Webbplatsadministratörer som vill installera Cisco Webex-tillägget för G Suite för alla användare i organisationen kan logga in på sina G Suite-administratörskonton för att installera det. Följ Googles vanliga process via en grupppolicy eller via standardinställningar på https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats .

3

Under Allmänna webbplatsinställningarväljer du Alternativ.

4

I avsnittet tredjepartsintegrering, under Google, markerar du Kalender.

Du kan välja vilka Google-domäner som kan använda denna funktion i fältet Begränsa integreringen för användare på följande G Suite-domäner.

5

Klicka på Uppdatera.