Vi rekommenderar att du använder en mjuk luddfri trasa och undviker alla slipande eller grova material för alla Cisco-produkter. Vi rekommenderar även att du kopplar från enheten före rengöring.

Rengöra pekskärmar i glas

För allmän rengöring, torka av ytan på styrenheterna för bräda, skrivbord och pekskärmar med en mjuk torr trasa eller använd en vanlig alkoholbaserad skärmduk. För desinficering kan du använda en ren mjuk trasa med en lösning med 70 % isopropylalkohol och torka försiktigt. Spraya inte direkt på enheten. Använd inte slipande rengöringsmedel, aerosolsprayer eller blekmedel. Vi rekommenderar inga andra lösningar för våra glasytor eftersom de kan lösa upp skärmens skyddande beläggning.

Rengöra icke pekskärmar

För allmän rengöring ska du rengöra ytan på MX- och rumsprodukter med lite icke alkoholbaserat rengöringsmedel på en mjuk, ren, luddfri trasa och försiktigt torka av ytan.

Använd inte aceton, metylbensen eller alkohol eftersom de orsakar kemiska skador på skärmens polariserare.

Rengöra plast- och metallkomponenter och höljen

Börja med en mindre mängd icke alkoholbaserat rengöringsmedel på en mjuk, ren, luddfri trasa och torka försiktigt av ytan. Använd aldrig 70 % isopropylalkohol på enheternas plastdelar eftersom det kan färga eller skada plasten och försämra delarnas integritet över tid.

Om du måste desinficera plasten och metallen kan du använda en 70 % isopropylalkohol på egen risk.

Rengöring av textil och tyger

För textil på framsidan av våra produkter rekommenderar vi att du bara använder en mjuk, torr trasa. Vi rekommenderar att du helt tar bort tygfronten (om möjligt) om du måste desinficera enheten. Det går inte att ta bort tyget från Room Kit- eller Room Kit Mini-videoenheterna.


Skador på Cisco-produkter på grund av rengöring och desinficering omfattas inte av våra garantier eller produktgarantier.

Vi samarbetar aktivt med marknadsledarna över hela världen inom virusförebyggande åtgärder för att rengöra och desinficera våra produkter så att våra kunder och deras medarbetare kan vara säkra och hålla sig friska, och fortsätter därför att regelbundet uppdatera riktlinjerna.