Innan du börjar

Gäller:

  • Alla aktiva Meetings-versioner med planer för Meet, Business och Enterprise

  • Alla Events -versioner (klassiska ) och webbsinarer


Din Webex-administratör aktivera direktströmning.

Det går inte att dela en whiteboardtavla och dela en fil via Dela fil, inklusive delning av videofiler, under direktströmning.

Du måste ha ett Twitter-konto och ett Endscope-konto. Ditt Twitter-konto måste vara anslutet till ditt Endscope-konto.

Se till att du har loggat in påSpelarproducent och bekanta dig med direktströmningsprocessen innan du avser att direktuppspela mötet eller händelsen.

1

Logga in på Datorsscope med ditt Twitter-konto.

2

Klicka på din profilikon längst upp till höger på skärmen och välj Producent.

Välj producent
3

Klicka på Skapa ny källa.

Du ser server-URL:en och strömnamnet/strömnyckeln. Du måste kopiera och klistra in dessa i steg 6.

Knappen Skapa ny källa
4

Logga in på din Webex-webbplats, starta ditt möte eller din händelse, gå till Fler alternativFler alternativ och klicka på Starta direktströmning .

Alternativet starta direktströmning

Direktströmning är inte tillgängligt under ett övningssession i en händelse.

5

(Valfritt) Klicka på Ändra layout för direktuppspelning om du vill ställa in videolayouten för din ström.

Mer information om hur du väljer layouten för direktuppspelad video finns i Direktsänd direktuppspelning av dina Webex-möten, webbsingarer eller händelser.

6

Välj Andra direktuppspelningstjänster.

Starta direktströmningsdialog
7

Ange följande:

  • För direktuppspelningstjänstanger du Ett-end-producent.

  • Som målströmlänkkopierar du och klistrar in server-URL:en som du fick i steg 3.

  • Som målströmsnyckelkopierar du och klistrar in strömnyckeln som du fick i steg 3.

Annan dialog för information om strömningstjänst
8

Klicka på Starta strömning.

Bekräfta att du strömmar från Meetings, Webinars eller Events (klassisk)genom att kontrollera live-indikatorn i mötet, webbsinar ellerhändelsen.

9

När du är redo att starta direktströmningen på Twitter går du tillbaka till Producer (Producent) och väntar tills du ser en förhandsgranskning av en liveström av mötet, webbsinareller händelsen.

Förhandsgranskning av direktströmning
10

När du ser en förhandsgranskning av direktströmningen klickar du på Gå live.

Knappen Gå live

Direktflödet visas i ett Fel på tidsaxeln för din dator.

Klicka Dela med dig av under menyn för att dela den direktsända videosändningen med andra personer.

Nästa steg

När du vill avsluta direktströmningen:
  • Gå tillbaka till Producent och välj Stoppa sändning.

  • Gå tillbaka till mötet eller händelsen, välj Fler alternativFler alternativ och välj sedan Stoppa strömning.